Detail activiteit

Info vergadering wegenwerken + statutenwijziging

Wanneer:
do 28 mrt 2019 - start 8h

Waar:
Den Ichter


Beste leden,

De werken op de weg naar Meeuwen starten begin april.

De gemeente wil onze leden graag persoonlijk informeren wat deze werken gaan inhouden.


Bovendien willen we van deze samenkomst gebruik maken, om onze statutenwijzigingen van de ondernemingsclub voor te stellen. 
Agenda statutenwijzigingen:

1. Naamswijziging
'Ondernemingsclub Opglabbeek' wordt 'Ondernemingsclub Oudsbergen'.

2. Doelwijziging
Duidelijkere omschrijving en verduidelijking van het werkgebied.

3. Leden
Omschrijving van de definitie “vaste” en “toegetreden” leden. Juridische correctie omwille van het feit dat dit in de statuten dient te staan en niet in het Reglement van Inwendige Orde.
Uitbreiding van de definitie “ontslagnemend” lid.

4. Bijdrage
Het lidgeld wordt statutair vastgelegd op maximum 200 euro.

5. Bestuur
Aanpassing voorwaarden kandidatuur bestuurslid.
Aanpassing termijn van het mandaat.
Aanpassing aanwezigheidscriterium voor beslissingen.
Toevoeging van gedragsregels bestuursleden. Juridische correctie omwille van het feit dat dit in de statuten dient te staan en niet in het Reglement van Inwendige Orde.

6. 'Huishoudelijk reglement' wordt 'Reglement van inwendige orde'
De tekst werd herzien ten gevolge van de juridische correcties.

7. Benoeming van het bestuur
Verkiezing nieuwe voorzitter.
Verkiezing nieuwe ondervoorzitter.
Verkiezing of herbenoeming andere functies indien er zich kandidaten aanbieden.

De vergadering kan slechts rechtsgeldig doorgaan mits uw aanwezigheid. Het bestuur rekent dan ook op uw talrijke opkomst.

Bent u verhinderd? Geef dan een volmacht tot stemming aan een ander lid. Elk lid kan maximaal 1 volmacht dragen. U kan deze volmacht opvragen op info@oco.be.

Aarzel niet om ons te contacteren als u nog verdere vragen heeft

Daarom nodigen we jullie graag uit op 28 Maart in Den Ichter.

Er zal gezorgd worden voor koffie met koffiekoeken

Het Bestuur.