Login

Historiek

Op 5 juli 1997 werd onder het bezielende leiderschap van Hendrik Klerkx de werkgroep Consortiumbewaking boven het doopvond gehouden. De werkgroep kwam er na een golf van inbraken, pogingen tot inbraak en vandalisme. Op initiatief van de Ondernemersclub, gemeente Oudsbergen, politie, rijkswacht en de ondernemingen werd er gestart met een permanente bewaking tijdens de nacht door de Limburgse bewakingsfirma Intersafe Security.

Op dat moment konden we rekenen op een deelname van ongeveer 75% van de ondernemingen gevestigd op het bedrijventerrein. Momenteel bedraagt de participatiegraad 50%. De kostprijs is gebaseerd op de totale oppervlakte van de gebouwen en varieert van € 80 tot € 490 per maand. In ruil hiervoor kan u rekenen op de professionele bijstand van een patrouillewagen tijdens de nachtelijke uren. Ook bestaat de mogelijkheid om uw alarmcentrale aan te sluiten op de meldkamer van de bewakingsfirma. Tegen beperkte aansluitkosten minimaliseert u de tijd tussen inbraak en interventie.

De werkgroep Consortiumbewaking vergadert maandelijks. De gebeurtenissen van de afgelopen maand worden geëvalueerd en indien nodig worden de procedures bijgestuurd. De politie wordt voortdurend geïnformeerd over de bewegingen op het bedrijventerrein zodat de politiediensten hun beleid kunnen bijsturen.

De realiteit bewijst ons dagelijks dat onze gemeenschappelijke inspanningen niet voor niets zijn. Het aantal effectieve inbraken en pogingen is zienderogen achteruit gegaan. Een aantal misdrijven werd met de hulp van de bewakingsfirma door de politie opgelost.

Wij hopen dat deze korte historiek u inspireert om vanaf morgen deel te nemen aan de bewaking van het bedrijventerrein. Of wilt u misschien deel uitmaken van de werkgroep Consortiumbewaking? Geen probleem, u bent van harte welkom!