Login

Algemeen

De criminaliteit stijgt gestadig. Onze bedrijven worden meer en meer geconfronteerd met inbraken, vandalisme, diefstal in wagens en overlast. Bedrijventerreinen lopen extra risico. De concentratie aan bedrijven en goederen oefent een aantrekkingskracht uit op bepaalde groepen en individuen uit de zelfkant van de maatschappij. Ook de toegankelijkheid van ons bedrijventerrein keert zich tegen ons door het afgelegen karakter en daaruit voortvloeiend het gebrek aan sociale controle.

Een doordachte mix van voorzorgsmaatregelen dringt zicht op. De preventieve maatregelen omvatten:

  • Fysische beveiliging: omheining, poorten, sloten, ...
  • Elektronische beveiliging: alarminstallaties, camerabewaking, ...
  • Organisatorische maatregelen: sleutelbeheer, interne procedures, consortiumbewaking

De Ondernemingsclub Oudsbergen neemt al geruime tijd positieve initiatieven om haar leden te ondersteunen in hun preventiebeleid. Eén van die initiatieven is het collectief beveiligen van ons bedrijventerrein, de zogenaamde consortiumbewaking.

Een sterk coördinerende partij is broodnodig. Hiervoor kunnen de lidbedrijven rekenen op de leden van de Werkgroep Consortiumbewaking.


Voor meer info kan u bellen naar consortiumbewaking op het nummer 02/263 55 00.