Nieuws detail

Lunchcauserie verplaatst naar woensdag 25 juni

Onze gastspreker op de lunchcauserie is niemand minder dan Jo Vandeurzen, Minister van Justitie!

Om die reden is de datum gewijzigd naar 25 juni 2008.