Nieuws detail

Goed nieuws over de Consortiumbewaking.

Door het stijgend aantal leden van de consortiumbewaking, kunnen we volgend goed nieuws melden :
Vanaf 1/11/08 worden 9 uur bewaking gepresteerd ipv. 8 uur.
Tussen kerstmis en nieuwjaar zal er 's nachts 12 uur bewaking zijn en 2 passages over het industrieterrein overdag.
Vanaf 1/1/09 zal er 9 uur en 15 minuten gepatrouilleerd worden. De werkgroep consortium heeft echter voorgesteld aan securitas om in de wintermaanden nog meer uren te presteren en dit te compenseren in de zomermaanden. Hierop komt securitas nog terug.
In dit scenario is het zelfs nog gelukt om de kosten volgend jaar op hetzelfde niveau te houden en de indexverhoging dus niet door te rekenen.
Dit alles is mogelijk dankzij het feit dat meer en meer bedrijven het solidariteitsgevoel omzetten in aansluiting tot de consortiumbewaking, waardoor we het bedrijventerrein nog veiliger kunnen maken.
WM