Nieuws detail

Bedrijfsinfo van de leden op de OCO-website

Onze fotograaf van dienst, Gery Daniels, zal binnenkort nog eens met zijn fototoestel over het industrieterrein rijden en waar nodig foto's maken van bedrijven om (ver)ouder(de)e te vervangen op de website.

Mogen we de leden vragen om ook de andere gegevens nog eens te kontroleren of ze nog up to date zijn, en daar waar nodig korrekties door te geven, we zullen dit dan aanpassen.

Bij voorbaat dank.
GR
WM