Nieuws detail

Verkeershinder Industrieweg-Noord

Beste Leden,

Vanaf maandag 11 juni tot en met vrijdag 6 juli vinden er werken plaats in de Industrieweg-Noord.

Er worden wachtbuizen en glasvezelkabel gelegd langs de straat vanaf het kruispunt met de Weg naar Zwartberg tot aan het poortnummer 1129.

De werkzaamheden zullen verkeershinder veroorzaken.

Om die reden zal de aannemer tijdelijke verkeerslichten plaatsen in de straat, waardoor het verkeer slechts beurtelings kan doorrijden.

Het bestuur