Nieuws detail

Inhuldiging kruispunt 'Jef Didden"

Beste Leden,


Maandag 2/12/19 was OCO vertegenwoordigd op de officiële inhuldiging van het vernieuwde kruispunt van de N76 en de Weg naar Zwartberg.

Er werd ook een gedenkplaat  onthuld om de naam van het kruispunt 'Jef Didden' te verduidelijken.

Het gemeentebestuur gaf nog uitleg bij de regeling van de verkeerslichten dat nog steeds verder wordt opgevolgd en bij geregeld door AWV.

Zo werden er bijkomende camera’s gehangen die wachtende voertuigen detecteren aangezien de lus in het wegdek niet voldoende was.

We herhalen graag hun oproep tot feedback. Kom je voorbij het kruispunt op een moment dat de groentijd of roodtijd niet goed is of je hebt andere bemerkingen met betrekking tot de doorstroming, noteer dan de datum, het tijdstip en de richting en waar het probleem over gaat. Mail dit vervolgens aan wegen.limburg@mow.vlaanderen.be zodat er het kunnen evalueren.

 

Ook werd er reeds gesproken over “fase 2” van de verbetering van de doorstroming. Daarbij wordt onder andere gedacht om de 2x 2 rijstroken verder door te trekken.

Hiervoor zal op korte termijn geld vrij gemaakt worden vanuit Vlaanderen om een studiebureau aan te stellen.

Ook hiervoor zijn suggesties en ideeën meer dan welkom!