Nieuws detail

Annulatie bedrijfsbezoek Nike - Oco Culinair

Beste Leden,

Tijdens de laatste Veiligheidsraad is beslist dat de lockdown verlengd worden tot 3 mei 2020. 
Daarna zal zeker nog lange tijd de social distancing regel toegepast blijven.
Tot en met augustus mogen er geen grote evenementen plaats vinden. De vraag is wat als een groot evenement moet beschouwd worden.

OCO Culinair op 11/6/20 stond als eerste op het programma. We kunnen dit niet laten door gaan, alleen al omwille van de social distancing maatregelen die dan nog naar alle waarschijnlijkheid van toepassing zullen zijn.

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Tot binnenkort

Het bestuur