Nieuws detail

Oproep van Gemeente Oudsbergen: inventarisatie beschikbaarheid beschermingsmateriaal

Geachte OCO leden,

Graag bezorgen we jullie deze oproep namens het College van burgemeester en schepenen Oudsbergen.


‘Gemeente Oudsbergen doet een oproep bij bedrijven naar beschermingsmateriaal in de strijd tegen corona’.

Door toedoen van het coronavirus is er momenteel een zeer urgente vraag naar extra beschermingsmateriaal voor gezondheidsmedewerkers.

Het tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal zoals FFP2 maskers, schorten, handschoenen,.. blijft groot. De vraag overstijgt het aanbod. Vandaar dat de gemeente Oudsbergen bedrijven oproept om persoonlijk beschermingsmateriaal dat kan gemist worden te bezorgen.

Vele bedrijven beschikken over voorraden mondmaskers maar mogelijks ook over andere middelen die op dit moment letterlijk van levensbelang zijn.

De gemeente zou graag een inventarisatie doen van het materiaal dat beschikbaar is indien er zich urgente situaties voordoen. Het is niet de bedoeling dat we vandaag gaan inzamelen maar wel dat we een duidelijk zicht hebben op het aanwezig materiaal bij bedrijven. Op deze manier kunnen we jullie op een efficiënte manier contacteren en het beschermingsmateriaal verspreiden onder gezondheidsmedewerkers.

Bijgevoegd vindt u een lijstje om in te vullen. Mogen we ook vragen om de naam van het bedrijf, contactpersoon en telefoonnummer door te geven. Mogen we vragen om dit document te bezorgen aan liesbeth.jaspers@oudsbergen.be.

We danken jullie alvast voor de inspanning. Op deze manier kunnen we samen bijdragen het virus in te dijken en onze gezondheidsmedewerkers in veilige omstandigheden te laten werken.