Nieuws detail

Voorbereiding herinrichting bedrijventerrein gestart

U hebt ongetwijfeld gemerkt dat er heel wat bedrijvigheid is op het bedrijventerrein. Het
gemeentebestuur investeert in een grondige opknapbeurt van de industriezone, waarin
de veiligheid van de actieve weggebruiker en een vlottere verkeersafwikkeling centraal
staan.

Het project in een notendop:
Om veiliger fietsverkeer te garanderen, voorzien we dubbelrichtingsfietspaden met veilige
fietsoversteekplaatsen. Daarnaast worden een aantal kruispunten heringericht, leggen we
nieuwe bushaltes aan en zorgen we voor een duurzame vernieuwing van de rijweg. Tegelijk
investeren we met een aantal partners in een gescheiden rioleringsstelsel en in de
modernisering van de nutsvoorzieningen met onder andere glasvezel.

Eerste voorbereidingen en nutswerken gestart:
Mobiele werkzones verplaatsen zich momenteel doorheen de industriezone. Het betreft
lokale werken die nog een paar weken duren en waarbij er weinig hinder is voor het verkeer.
De werken hebben tot doel ruimte te maken voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen. Hier
en daar zijn de nutsbedrijven trouwens al aan de slag.
De verschillende maatschappijen die instaan voor water, elektriciteit, aardgas, telecom en
glasvezel, stellen op dit moment nog hun verdere planning en aanpak van hun werken op
mekaar af.
Via een brief in de bus verneemt u van de desbetreffende bedrijven wanneer er eventuele
werken in de buurt van uw bedrijf voorzien zijn. Ook wij zullen u binnenkort nog informeren
over het verdere verloop van de nutswerken op het bedrijventerrein.

Infosessie voor bedrijven:
Van zodra er meer zicht is op de planning van de verschillende partners, stellen we dit graag
aan u voor. We lichten dan ook graag de ontwerpplannen toe en wat deze werken voor u als
ondernemer betekenen. Info hierover volgt via een brief, of digitaal via de nieuwsbrief.

Mis geen belangrijke info, schrijf in op de nieuwsbrief:
Ontvangt u informatie over de werken graag rechtstreeks in uw mailbox? Abonneer u op de
digitale nieuwsbrief en lees alles over dit project via de webpagina
www.oudsbergen.be/bedrijventerrein.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.