Nieuws detail

Herinrichting bedrijventerrein: stand van zaken

Beste lezer
Beste ondernemer

 

De werken op het bedrijventerrein zijn in volle gang. In deze nieuwsbrief geven we u graag een stand van zaken en vooruitblik op de komende werken.
 

Industrieweg-Noord tussen Bedrijfsstraat en Weg naar Meeuwen (fase 1)

Op de Industrieweg-Noord tussen de Bedrijfsstraat en de Weg naar Meeuwen is de verkeerssituatie vorige week veranderd. Er geldt nu enkelrichtingsverkeer komende van de Bedrijfsstraat richting de Weg naar Meeuwen. Verkeer rijdt op een tijdelijke asfaltverharding links naast de werfzone.
Aannemer Willemen werkt nog tot ongeveer half oktober in dit deel van de Industrieweg-Noord om de nieuwe weginfrastructuur aan te leggen.

Aansluitend (timing afhankelijk van levering rioolputten) werken we ook in de bocht aan de Bedrijfsstraat. Verkeer kan hier blijven passeren in twee richtingen over de tijdelijke asfalt.

Industrieweg-Noord tussen Weg naar Zwartberg en kruispunt Coda (fase 2)

In deze zone geldt al sinds juni eenrichtingsverkeer. U kan hier enkel het bedrijventerrein uitrijden richting Weg naar Zwartberg. Dat blijft ook zo totdat deze zone volledig is afgewerkt, naar verwachting eind oktober

Nutswerken op Industrieweg-Noord

Ondertussen werkt ook aannemer APK (in opdracht van de nutsmaatschappijen) nog op het tussenliggende deel van de Industrieweg-Noord, tussen de Bedrijfsstraat (kruispunt Elmech) en de Nijverheidsstraat (kruispunt Coda) en in de Nijverheidslaan (tussen kruispunt EPA en carrosserie Blockken). 
In deze zone blijft voorlopig verkeer in twee richtingen mogelijk, totdat we hier starten met de aanleg van de nieuwe riolering.