Nieuws detail

Regionale Steunkaart

De gemeente Oudsbergen is opgenomen in de regionale steunkaart.

De Europese staatssteun regels zijn normaal gezien zeer streng als het aankomt om investeringssteun te geven aan grote bedrijven. Steun voor O&O of milieu-investeringen komen altijd in aanmerking, maar “pure” investeringssteun is in principe verboden voor grote ondernemingen. De regionale steunkaart vormt daar echter een uitzondering op. In de 25 gemeenten die zijn opgenomen in de regionale steunkaart kunnen grote ondernemingen dus wel investeringssteun krijgen. Dat kan de ondernemingen in jullie gemeente dus een voordeel geven dat ze in andere gemeenten niet hebben en kan dus mogelijk nieuwe ondernemingen of activiteiten aantrekken.

Het gaat hier dus niet om “Europees” geld dat ter beschikking is, maar wel om een meer soepele manier om Vlaamse steun te kennen geven. Uiteraard heeft ook de Vlaamse overheid inhoudelijke voorwaarden opgelegd om van dergelijke steun te kunnen genieten.

 In Vlaanderen verloopt dat voornamelijk via de steuninstrumenten van VLAIO, en meer in het bijzonder via de strategische transformatiesteun (STS). Bijkomende informatie kan je vinden op onze website (opgelet: gelet op de vakantieperiode en de zeer recente goedkeuring door de EU van de nieuwe kaart, moet er nog een aanpassing van de website gebeuren.) 

Strategische transformatiesteun | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht bij het STS team via strategischesteun@vlaanderen.be

 Een tweede voordeel van de regionale steunkaart, is dat bedrijven die in die kaart gelegen zijn, ook in aanmerking komen voor een federale fiscale steun. Die steun wordt door de federale collega’s beheerd en zal binnenkort mogelijk ook aangepast worden. Een toelichting daarvan vind je eveneens op onze website:

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)