OCO nieuws

03 dec 2021

Herfsthappening 21/11/2021

Beste leden,

Op zondagmorgen om 09.00 uur zijn we samen gekomen bij het Orshof.
We zijn hier gestart met een drankje onder de verwarmde tent. Vervolgens zijn we  vertrokken voor een wandeling van ± 9 km door de bossen en weilanden. 

Terug aangekomen bij het Orshof werden we verwend met een lekker menu.

Bedankt voor jullie deelname aan de activiteit.

Het bestuur

24 sep 2021

Herinrichting bedrijventerrein: stand van zaken

Beste lezer
Beste ondernemer

 

De werken op het bedrijventerrein zijn in volle gang. In deze nieuwsbrief geven we u graag een stand van zaken en vooruitblik op de komende werken.
 

Industrieweg-Noord tussen Bedrijfsstraat en Weg naar Meeuwen (fase 1)

Op de Industrieweg-Noord tussen de Bedrijfsstraat en de Weg naar Meeuwen is de verkeerssituatie vorige week veranderd. Er geldt nu enkelrichtingsverkeer komende van de Bedrijfsstraat richting de Weg naar Meeuwen. Verkeer rijdt op een tijdelijke asfaltverharding links naast de werfzone.
Aannemer Willemen werkt nog tot ongeveer half oktober in dit deel van de Industrieweg-Noord om de nieuwe weginfrastructuur aan te leggen.

Aansluitend (timing afhankelijk van levering rioolputten) werken we ook in de bocht aan de Bedrijfsstraat. Verkeer kan hier blijven passeren in twee richtingen over de tijdelijke asfalt.

Industrieweg-Noord tussen Weg naar Zwartberg en kruispunt Coda (fase 2)

In deze zone geldt al sinds juni eenrichtingsverkeer. U kan hier enkel het bedrijventerrein uitrijden richting Weg naar Zwartberg. Dat blijft ook zo totdat deze zone volledig is afgewerkt, naar verwachting eind oktober

Nutswerken op Industrieweg-Noord

Ondertussen werkt ook aannemer APK (in opdracht van de nutsmaatschappijen) nog op het tussenliggende deel van de Industrieweg-Noord, tussen de Bedrijfsstraat (kruispunt Elmech) en de Nijverheidsstraat (kruispunt Coda) en in de Nijverheidslaan (tussen kruispunt EPA en carrosserie Blockken). 
In deze zone blijft voorlopig verkeer in twee richtingen mogelijk, totdat we hier starten met de aanleg van de nieuwe riolering.
25 sep 2020

Voorbereiding herinrichting bedrijventerrein gestart

U hebt ongetwijfeld gemerkt dat er heel wat bedrijvigheid is op het bedrijventerrein. Het
gemeentebestuur investeert in een grondige opknapbeurt van de industriezone, waarin
de veiligheid van de actieve weggebruiker en een vlottere verkeersafwikkeling centraal
staan.

Het project in een notendop:
Om veiliger fietsverkeer te garanderen, voorzien we dubbelrichtingsfietspaden met veilige
fietsoversteekplaatsen. Daarnaast worden een aantal kruispunten heringericht, leggen we
nieuwe bushaltes aan en zorgen we voor een duurzame vernieuwing van de rijweg. Tegelijk
investeren we met een aantal partners in een gescheiden rioleringsstelsel en in de
modernisering van de nutsvoorzieningen met onder andere glasvezel.

Eerste voorbereidingen en nutswerken gestart:
Mobiele werkzones verplaatsen zich momenteel doorheen de industriezone. Het betreft
lokale werken die nog een paar weken duren en waarbij er weinig hinder is voor het verkeer.
De werken hebben tot doel ruimte te maken voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen. Hier
en daar zijn de nutsbedrijven trouwens al aan de slag.
De verschillende maatschappijen die instaan voor water, elektriciteit, aardgas, telecom en
glasvezel, stellen op dit moment nog hun verdere planning en aanpak van hun werken op
mekaar af.
Via een brief in de bus verneemt u van de desbetreffende bedrijven wanneer er eventuele
werken in de buurt van uw bedrijf voorzien zijn. Ook wij zullen u binnenkort nog informeren
over het verdere verloop van de nutswerken op het bedrijventerrein.

Infosessie voor bedrijven:
Van zodra er meer zicht is op de planning van de verschillende partners, stellen we dit graag
aan u voor. We lichten dan ook graag de ontwerpplannen toe en wat deze werken voor u als
ondernemer betekenen. Info hierover volgt via een brief, of digitaal via de nieuwsbrief.

Mis geen belangrijke info, schrijf in op de nieuwsbrief:
Ontvangt u informatie over de werken graag rechtstreeks in uw mailbox? Abonneer u op de
digitale nieuwsbrief en lees alles over dit project via de webpagina
www.oudsbergen.be/bedrijventerrein.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
08 sep 2020

Fietsers kunnen vanaf 14 september niet meer via de Ophovenbosstraat rijden

Beste Leden,

De Ophovenbosstraat wordt door veel fietsers (woon-werkverkeer) gebruikt om van en naar het Industrieterrein te fietsen. 

De straat biedt namelijk een verkeersarme en veilige verbinding tussen de Nijverheidslaan en Opglabbeek centrum.

Omwille van rioleringswerken zal de Ophovenbosstraat vanaf aanstaande maandag 14 september echter onderbroken zijn.

Bijgevolg kan je met de fiets de straat tot begin volgend jaar niet doorrijden.  

 Zolang neem je met de fiets dus een andere route. De Weg naar Zwartberg biedt het kortste alternatief. 

Het gedeelte Ophovenbosstraat tussen het kruispunt met de Reyndersstraat x Droogstraat en de winkel Elcado blijft toegankelijk.

Zo kan je vanaf de Droogstraat of Reyndersstraat steeds naar de Weg naar Zwartberg fietsen en omgekeerd.

Meer informatie over de werken in de Ophovenbosstraat vind je op www.oudsbergen.be/ophovenbosstraat.

Je kan je hier ook registreren op een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over het verloop van de werken.18 mei 2020

Erkenning OCO

Beste Leden,

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 11 mei 2020 beslist om OCO - Ondernemersclub Oudsbergen te erkennen als Oudsbergse vereniging.

Als erkende vereniging krijgt we toegang tot voordelige tarieven voor de huur van sport- en cultuurinfrastructuur, de gemeentelijk uitleendienst en ondersteuning door de gemeentelijke diensten.

 Het bestuur

22 apr 2020

Oproep van Gemeente Oudsbergen: inventarisatie beschikbaarheid beschermingsmateriaal

Geachte OCO leden,

Graag bezorgen we jullie deze oproep namens het College van burgemeester en schepenen Oudsbergen.


‘Gemeente Oudsbergen doet een oproep bij bedrijven naar beschermingsmateriaal in de strijd tegen corona’.

Door toedoen van het coronavirus is er momenteel een zeer urgente vraag naar extra beschermingsmateriaal voor gezondheidsmedewerkers.

Het tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal zoals FFP2 maskers, schorten, handschoenen,.. blijft groot. De vraag overstijgt het aanbod. Vandaar dat de gemeente Oudsbergen bedrijven oproept om persoonlijk beschermingsmateriaal dat kan gemist worden te bezorgen.

Vele bedrijven beschikken over voorraden mondmaskers maar mogelijks ook over andere middelen die op dit moment letterlijk van levensbelang zijn.

De gemeente zou graag een inventarisatie doen van het materiaal dat beschikbaar is indien er zich urgente situaties voordoen. Het is niet de bedoeling dat we vandaag gaan inzamelen maar wel dat we een duidelijk zicht hebben op het aanwezig materiaal bij bedrijven. Op deze manier kunnen we jullie op een efficiënte manier contacteren en het beschermingsmateriaal verspreiden onder gezondheidsmedewerkers.

Bijgevoegd vindt u een lijstje om in te vullen. Mogen we ook vragen om de naam van het bedrijf, contactpersoon en telefoonnummer door te geven. Mogen we vragen om dit document te bezorgen aan liesbeth.jaspers@oudsbergen.be.

We danken jullie alvast voor de inspanning. Op deze manier kunnen we samen bijdragen het virus in te dijken en onze gezondheidsmedewerkers in veilige omstandigheden te laten werken.