Login

Doel

In eerste instantie, conform de statuten, is de oprichting van OCO bedoeld om mekaar als industrieel beter te leren kennen.

Daarnaast wil zij graag volgende bewerkstelligen:

  • onderlinge contacten bevorderen op elk gebied
  • het aanspreekpunt en vertegenwoordiger zijn van al haar leden naar de diverse overheden en vnl. de Gemeentelijke overheid
  • de gemeenschappelijke belangen nastreven
  • een meerwaarde trachten te geven aan het Bedrijventerrein