Login

Groei

Begin de jaren zestig wordt het gebied, nu gekend als Industrieweg Zuid, ontbost en lichtelijk van infrastructuur voorzien ten voordele van de Velda fabrieken die besluiten om van Bokrijk te verhuizen naar Oudsbergen. We schrijven 1964.

In de daarop volgende jaren wordt het tegenoverliggend gebied, het huidige Noordelijk Industriegebied, ontbost en voorzien van een perceelweg die de Weg naar Zwartberg ter hoogte van de Industriezone Zuid, momenteel aan de bedrijven Drukkerij Paesen NV en Schreurs Project NV, en de N76 Weg naar Meeuwen, nu ter hoogte van de huidige Firma Tony Rus Industries NV, met mekaar verbindt. Eveneens worden de nodige infrastructuur en nutsvoorzieningen aangelegd om daarna het geheel te verdelen in bedrijfspercelen.

De start is gegeven en al snel komen diverse bedrijven in 1967 hier hun productie opstarten.

We vermelden in de aanvangsfase de meubelbedrijven Luxor NV, Diva NV, Glatexco NV.

Later, in 1974, komen ook andere bedrijven als Bouwmaterialen Janssen NV en Jacobs Beton NV hun activiteiten ontplooien.

Langzaam maar zeker worden de percelen langs de Industrieweg Noord quasi helemaal bezet en verdere uitbreiding van het bedrijventerrein dringt zich op.

In 1990 wordt de aanvang genomen met de aanleg van de Nijverheidslaan die gedeeltelijk evenwijdig loopt met de Industrieweg Noord.

Tussen 1990 en 2000 kent het Oudsbergense bedrijventerrein een enorme explosie zodat ook deze laatst gecreëerde percelen heel snel aan de man gebracht worden.

Besloten wordt in 1998 om de Nijverheidslaan te verlengen vanaf het huidige bedrijf E.P.A. tot aan de Firma Yazaki zodat ook hier weerom industriepercelen beschikbaar kunnen gesteld worden zodat momenteel potentiële investeerders weerom hun gading vinden.