Login

Huidige situatie

Momenteel is het bedrijventerrein opgesplitst in twee zones nl. de industriezone Zuid, gelegen aan de linkerzijde van de Weg naar Zwartberg komende van het centrum en de Industriezone Noord, rechts gelegen.

De beste infrastructuur alsmede het grootst aantal bedrijven is aanwezig op de industriezone Noord en deze wordt verdeeld in de diverse percelen door de Industrieweg Noord, de Nijverheidslaan en de Bedrijfsstraat.

Eventuele uitbreidingsmogelijkheden zouden nog kunnen bestaan in noordelijke richting doch het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maakt dit alles niet zo eenvoudig.