Bedrijfsfiche

Advocom Advocaten en Bemiddelaars

Advocom Advocaten en Bemiddelaars

Groenstraat 68   Google Maps
3660 Opglabbeek

Tel:   0476 23 85 07
Fax: 011 42 49 26

www.advocom.be

22 werknemers

Activiteit
advocaat, contractenrecht, handelsrecht, vennootschapsrecht, aannemingsrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, incasso

Toelichting
ADVOCOM ADVOCATEN en BEMIDDELAARS is een advocatenassociatie met hoofdkantoor te Beringen en bijkantoor te Opglabbeek, op het thuisadres van Mr. Oliver Vandenhoudt. Het is een associatie bestaande uit zeven vennoten (waarvan Oliver Vandenhoudt er één van is), nog bijgestaan door 10 andere advocaten en vijf administratieve krachten. Het kantoor is hoofdzakelijk gericht op ondernemingscliënteel en houdt zich voornamelijk bezig met contractenrecht, handelsrecht, vennootschapsrecht, aannemingsrecht, bemiddeling, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en incasso van facturen. Op het kantoor heeft iedere advocaat zijn eigen domein om op die manier de cliënt zo efficiënt mogelijk te kunnen bijstaan. Advocom treedt niet alleen op in het kader van gerechtelijke procedures maar zij verleent vooral pro-actief advies aan haar cliënten om op die manier juist gerechtelijke procedures te vermijden.


Contacten

Oliver Vandenhoudt
Advocaat - vennoot
0476 23 85 07