Login

Nieuws archief

13 jan 2009

Gelukkig Nieuwjaar

De voorzitter en de leden van de raad van bestuur wensen iedereen een gelukkig en voorspoedig 2009. In eerste instantie een goede gezondheid en ook zeker een vruchtbaar ondernemersjaar.
Wij kijken er al naar uit om onze leden te mogen begroeten op de nieuwjaarsreceptie op 22 januari om 20.00 uur bij Mecona, een aktiviteit waarvoor we reeds 160 inschrijvingen van 60 bedrijven mochten ontvangen.
Dit is een nieuw record.
Bedankt en tot dan.
WM
21 jan 2009

Rekening voor het lidgeld voor 2009

Dit jaar zijn de rekeningen voor de lidgelden van de Oco-leden voor 2009 electronisch verstuurd. Door een technisch probleem, zijn blijkbaar niet alle rekeningen bij de leden aangekomen, en weten we helaas niet wie ze wel ontvangen heeft, en wie niet.
Diegene die nog geen rekening ontvingen, kunnen dit melden bij Janin@oco.be, ze zal de rekening dan nog eens versturen.
Onze excuses voor het ongemak.
WM
23 jan 2009

Fotoverslag nieuwjaarsreceptie

Met 170 aanwezigen uit bijna 70 bedrijven werd 2009 plechtig geopend door OCO op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die dit jaar plaatsvond in de mooie accomodatie van Mecona bvba
25 jan 2009

www.oco.be

We hebben jullie enkele maanden geleden geinformeerd dat onze fotograaf, Carlo, de oudere foto's van de bedrijven op de website aan 't vervangen was door recente.
We kunnen jullie melden dat Carlo puik werk verricht heeft en dat de klus voor 95 % geklaard is. Enkele die iets te donker zijn, worden nog vervangen.
We zouden willen vragen om eens te gaan kijken op de website naar de foto bij uw bedrijf. Mochten jullie graag een eigen foto (bvb. een luchtfoto) erbij laten zetten, kan dit steeds besproken en gerealiseerd worden met en door Carlo.
WM
22 feb 2009

Hoog tijd voor betere marketing

Onze volgende OCO-activiteit is Hoog tijd voor betere marketing en vindt plaats op 5 maart. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus snel inschrijven is de boodschap.
06 mrt 2009

Hoog tijd voor betere marketing

Op donderdag 5 maart kwamen we met zo'n 40 ondernemers samen in het Troempeelke om van Peter Desmyttere te vernemen hoe hij de hedendaagse marketing ziet.
Na de uitleg was het wel duidelijk dat marketing meer is dan reklame in deze moderne tijden.Tot slot kreeg ieder bedrijf de interessante Marketing Powerbox met gadgets, nuttige marketing-info en het boek "101 Marketingtips voor ondernemers" mee.
06 mrt 2009

ZOL (Ziekenhuis Oost Limburg)

De activiteitenmolen van OCO draait weer op volle toeren. We hebben nog maar net geluisterd naar Peter Desmyttere over moderne Marketing en de uitnodiging voor de volgende aktiviteit is alweer de deur uit.
Op 26 maart om 18.00 uur brengen we een bezoek aan het Ziekenhuis Oost Limburg. Geinteresseerden krijgen de raad tijdig in te schrijven, want er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar.
27 mrt 2009

Bezoek aan Ziekenhuis Oost Limburg Genk - fotoverslag

Op 26 maart was OCO weer goed vertegenwoordigd met 46 leden uit 25 bedrijven bij het bezoek aan het "ZOL". We zijn aan de hand van een presentatie uitgebreid geinformeerd over het verleden, toekomst en de werking van het ziekenhuis. In 2 groepen hebben we een rondleiding gekregen en een bezoek gebracht aan de spoedafdeling, zuurstofkamer enz. Enfin, het was weer leerrijk, interessant en tot slot bij een drankje en wat versnapering nog ontspannend ook.
24 apr 2009

Ontbijtvergadering "Groene energie"

Op 23 april vond in het Forellenhof te Opglabbeek een ontbijtvergadering plaats rond "Groene Energie". Met 47 inschrijvingen uit 32 bedrijven mogen we het weer een geslaagde aktiviteit noemen.
Bert Stassen van het "agentschap ondernemen" informeerde ons welke subsidies hiervoor aangevraagd kunnen worden en welke fiscale voordelen deze investering kan opleveren.
Vervolgens lichtte Wouter Hublé van Dexia ons toe hoe zulke investering kan gefinancierd worden door "Dexia Lease".
Door de sponsoring van het VLAO, Soleco BVBA en Dexia Lease kon deze aktiviteit gratis aangeboden worden aan de leden van OCO.
13 mei 2009

Reeds 80 inschrijvingen voor de Lunchcauserie, wacht niet te lang meer ...

Naar jaarlijkse gewoonte gaat ook dit jaar de lunchcauserie door. De ondernemingsclub Opglabbeek nodigt op 25 juni opnieuw al haar leden uit. We hebben gezocht naar een locatie waar we meer leden de kans kunnen geven deel te nemen aan onze lunch. Daarom gaat de lunch dit jaar door in Résidence Stiemerheide te Genk.

We zijn bijzonder trots te kunnen melden dat de heer Eric Donckier heeft toegezegd gastspreker te zijn op onze jaarlijkse lunchcauserie!

Meer info: zie rubriek "activiteiten"

Op 13 juni hebben zich reeds 37 bedrijven en 80 leden ingeschreven. We zouden de liefhebbers willen aanbevelen niet te lang te wachten met inschrijven, gezien het aantal beperkt is tot 90.
31 mei 2009

Ledenaantal Ondernemersclub Opglabbeek

De ledenwerving voor het werkjaar 2009 is afgesloten. Met enige fierheid mogen we bekend maken dat er bij OCO dit jaar 105 betalende leden zijn aangesloten.
Dit hoge aantal is zeker één van de motivators voor de leden van de raad van bestuur van OCO om zich steeds weer opnieuw in te zetten.
Hartelijk dank aan de leden voor het vertrouwen in de ondernemersclub.
22 jun 2009

Resultaat dankzij de samenwerking tussen een aangesloten lid, de consortiumbewaking en de politie.

Op zaterdag 16/5/09 om 20.07 h. zijn 2 personen hout aan 't ontvreemden bij een bedrijf op het industrieterrein. Een aangesloten lid merkt dit op en meldt het voorval aan de agent van securitas. Deze laatste gaat onmiddellijk ter plaatse en verwittigt de politie, die dadelijk procesverbaal komen opmaken.
Merk op dat dit plaatsvond in het weekend om acht uur 's avonds. Door het gestegen aantal leden van de consortiumbewaking, kunnen we momenteel in het weekend 12 uur bewaking aanbieden. Dus, hoe meer aangesloten leden, hoe meer uren er een agent op het industrieterrein aanwezig is, hoe veiliger het industrieterrein. WM.
25 jun 2009

Lunchcauserie

Eind juni is de Lunchcauserie binnen de Oco-activiteiten een vaste waarde. Vanwege het stijgend aantal inschrijvingen, zijn we dit jaar uitgeweken naar een andere lokatie, en het was met 82 inschrijvingen uit 37 bedrijven meteen een schot in de roos. Politiek commentator , Eric Donckier, deed een boeiende uiteenzetting over de politieke situatie in Belgie/Vlaanderen in het verleden, heden en naar de toekomst toe.
31 jul 2009

Scania Opglabbeek breidt uit

De uitbreiding van het distributiecentrum in Opglabbeek voor onderdelen van de Zweedse vrachtwagenbouwer Scania gaat onverminderd voort. Op dinsdag 28 juli is de verkoopakte voor 9 hectare extra bedrijfsgrond in het gemeentehuis van Opglabbeek verleden. Scania is al sinds 1993 actief met distributie van onderdelen in Opglabbeek. Sinds 2007 zijn er plannen om het distributiecentrum in Opglabbeek met nog eens 32.655 m² uit te breiden. Toen was nog maar pas het nagelnieuwe distributiecentrum van 64.000 m² in gebruik genomen, een investering van zo’n 10 miljoen euro. Ondertussen wordt nog eens 20.000 m² gehuurd. De komende uitbreiding heeft te maken met de overname van klanten en activiteiten van het distributiecentrum van Scania in het Zweedse Södertälje. De uitbreiding zou 80 extra jobs opleveren en het totaal aantal werknemers op ruim 400 brengen. “Een deel daarvan is al verwezenlijkt omdat we nu nog een deel ruimte huren”, stipuleert Oldenkamp. Scania levert vanuit Opglabbeek wisselstukken aan 900 klanten in 75 landen. De groep Scania haalt een omzet van 63 miljard euro en stelt wereldwijd 30.000 mensen tewerk.
25 aug 2009

Politiecontrole bij begin nieuw schooljaar

De lokale politie GAOZ heeft ons gevraagd onderstaand bericht te verspreiden:

Ieder najaar voert de lokale politie GAOZ actie rond veilig woonschool en woonwerk verkeer. Via deze weg willen wij u hierover informeren. De politie zal binnenkort immers controles gaan uitvoeren op en rond de bedrijvenzones. Een gewaarschuwd mens is er twee waard. Preventie gaat voor op repressie: het is niet de bedoeling zoveel mogelijk te verbaliseren. Deze informatieverstrekking heeft als doel dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt en dat we bijgevolg weinig of niet moeten verbaliseren.

We willen u alvast vriendelijk bedanken voor uw medewerking aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

Met vriendelijke groeten

Frank Hoste
Verkeersconsulent
Verkeerspolitie GAOZ

JJ
14 sep 2009

Sturen van een groeiende KMO : wat is het?

Als partner van de PLATO Vlaanderen Happening op 2 oktober in het Vlaams Parlement verloot Paquay & Associates 5 GRATIS sessies over het thema :"Sturen van een groeiende KMO: wat is het? Hoe doe ik dat?"

Meer info :

you tube


of

www.paquay-group.com


JJ
27 sep 2009

Werkzaamheden Industrieweg Noord

Hier volgt meer info over de werken die heel binnenkort zullen aanvangen!

Aanvangsbevel voor start der werken: 5 oktober 2009
Duur der werken: 40 werkdagen
Aard der werken: affrezen en asfalteren toplaag
Locatie: Industrieweg-Noord (meerdere stroken)
Bereikbaarheid: alle bedrijven blijven bereikbaar
Omleiding: De Industrieweg-Noord wordt afgesloten thv de ventweg (Tony Rus).
De bedrijven gelegen naast de ventweg (N76) blijven gewoon bereikbaar.
De bedrijven op het afgesloten wegvak kunnen bereikt worden door om te rijden
via het kruispunt aan Scania.
De bedrijven langs het wegvak Scania – Drukkerij Paesen zijn bereikbaar
vanaf de N76 of worden omgeleid via de Nijverheidslaan (inrijden aan Eerdekens
en terug naar de Industrieweg-Noord via Yazaki/Scania).
Ook het wegrijden vanaf een bedrijf gebeurt via voornoemde lus (= eenrichtingsverkeer).
Gedurende de ganse duur der werken worden dezelfde rijrichting aangehouden.
24 okt 2009

Tweejaarlijkse bestuursverkiezingen

Op 22 oktober vonden de 2-jaarlijkse bestuursverkiezingen plaats in het Troempeelke.
Er waren 7 kandidaten, 5 uit het aftredend bestuur en 2 nieuwe.
Er werd door 22 bedrijven een geldige stem uitgebracht, zodat alle kandidaten verkozen zijn
en deel zullen uitmaken van de Raad van Bestuur van OCO gedurende de komende 2 jaar.
Het eerder "droge" gebeuren van de verkiezingen werd opgevrolijkt met wat "nat" door Rob van Pasqualinno.
We konden allen proeven van een Champagne, een Prosecco en een Cava en zo de verschillen vaststellen
tussen de verschillende mousserende wijnen, qua smaak en prijs.
Misschien nog even vermelden dat Journalist Filip Salmon onderzoek gedaan heeft naar wie wel de beste wijnhandelaars
van Vlaanderen zijn. Hieruit is een Top 50 opgesteld, waarin de firma "Pasqualinno" nummer "5" in de wacht wist te slepen.
Proficiat.
27 okt 2009

OCO-activiteiten in 2010

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gaat volgend jaar door bij NV. Creyns op 28/01/2010 ipv. 21/01/2010.
Verder zullen volgend jaar alle aktiviteiten georganiseerd worden op de 4e donderdag van de maand ipv op de 3e.
04 nov 2009

Jaarlijkse herfsthappening

De jaarlijkse herfsthappening gaat dit jaar door op 22 november. Samenkomst is om 8u45 aan zaal Laerhof, speeltuinstraat 8 te Opglabbeek
De uitnodigingen zijn verstuurd en er hebben zich 29 bedrijven met 102 personen ingeschreven.
De wandeling is dit jaar 7.8 km lang,
Janin zorgt er weer voor dat we niet "uitdrogen" onderweg
en het parcours is "buggy-vriendelijk".
Bij slecht weer zijn laarzen aan te bevelen.
We kijken weer uit naar een gezellige en ontspannende aktiviteit,
met als afsluiter een stevig middagmaal met een lekker glaasje wijn.
WM
23 nov 2009

Jaarlijkse herfsthappening

Bij het ontwaken 's morgens zag het er naar uit dat we tijdens de wandeling flink nat zouden gaan worden. Toch zijn we om 9 uur droog kunnen vertrekken en zijn we rond 12 uur zelfs aangekomen met zonneschijn. De wandeling zelf was weer perfect uitgestippeld door Janin en Carlo. Aan de pitstops konden we even verpozen bij een hapje en een drankje. Bij binnenkomst stond het team van Keurslager Dirk ons al op te wachten met een heerlijk middagmaal. Enfin, het was weer een geslaagde OCO-aktiviteit. WM.
20 dec 2009

X - MAS HAPPY HOUR

Donderdag 17 december stond de laatste aktiviteit van 2009 op de agenda, de "X MAS HAPPY HOUR".
De opkomst was dit jaar iets lager dan anders.
Verder had "keurslager Dirk" weer zijn best gedaan en gezorgd voor lekkere soep, brood met spek, hot dog enz.
De leden van de raad van bestuur zorgden ervoor dat niemand dorst moest lijden.
We kunnen terug kijken op geslaagde aktiviteiten in 2009 en zullen er alles aan doen om dit in 2010 minimaal te evenaren.
Groeten. WM