Login

Nieuws archief

27 jan 2017

Nieuwjaarsreceptie 26 januari 2017

Op 26 januari vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Dit jaar waren we te gast in de mooie showroom van Kreon.
We konden dit jaar op een record opkomst van onze leden rekenen. Meer dan 190 deelnemers van 68 verschillende bedrijven!

Wij wensen onze eventsponsers nogmaals te bedanken: Kreon, Nelis Wegenbouw, Tievishoeve, J&P Logistics en esthedentalplus
14 apr 2017

Ontbijtvergadering fusie gemeenten - fotoverslag

Beste Leden,

Op 23 maart vond onze vergadering plaats in Den Ichter.

Onderstaand kan u de foto's bekijken.

Bedankt voor uw aanwezigheid.

Het bestuur

01 jun 2017

OCO Culinair

Op 01 juni vond de jaarlijkse activiteit "OCO Culinair" plaats in de Kristallijn.

De weergoden waren ons gunstig gezind, zodat we a volonté buiten van het aperitief konden genieten.

Daarna werden we binnen verwend met lekker eten en aangepaste wijnen.

Als kers op de taart trakteerde het bestuur iedereen op een lekker degustief.

We mogen stellen dat de activiteit geslaagd is, op de foto's ook enkel lachende gezichten.

22 jun 2017

Inbraakgolf

Beste Leden

Wij werden geinformeerd over inbraken bij meerdere bedrijven op het industrieterrein, afgelopen nacht.

Via deze weg willen we de boodschap verspreiden om extra alert te zijn.  Geef aandacht aan het grondig afsluiten van de gebouwen en het inschakelen van de alarminstallatie. 

Verdachte personen of auto's steeds melden aan de politie.   


13 jul 2017

Oproep ivm inbraken

Beste Leden,

 

Het is spijtig genoeg een opvallende vaststelling dat er de laatste drie weken meerdere diefstallen werden gemeld op de industrieterreinen van andere gemeenten binnen onze politiezone.

Gelukkig ontsnapte het industrieterrein in Opglabbeek aan gelijkaardige feiten, doch zouden wij willen oproepen tot extra waakzaamheid.

Indien verdachte gedragingen worden vastgesteld gelieve de politie in kennis te stellen en zoveel mogelijk informatie te verzamelen (nummerplaat, uiterlijk kenmerken, rijrichting, plaats van aantreffen,…).


Bedankt


Het bestuur


05 sep 2017

Fusie gemeenten - DE antwoorden

Beste Leden,

Op donderdag 23 maart 2017 hebben we een "vragen uurtje" gehad over de fusie tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode.

Hier een lijst met de gestelde vragen en antwoorden:


Blijven beide gemeentehuizen open?


Ja, al bij de aankondiging van het fusieonderzoek werd benadrukt dat beide gemeentehuizen behouden blijven. Het uitgangspunt is om de bestaande dienstverlening minstens te behouden.


Blijven de namen van de deelgemeenten behouden?


Ja, de namen van de deelgemeenten blijven behouden en zullen niet verdwijnen.


Hoe werd de naam Oudsbergen gekozen?


Van 27 oktober 2016 tot en met 14 februari 2017 kon men via de fusiewebsite en antwoordstroken nieuwe gemeentenamen voorstellen. Dit leverde 859 inzendingen op, waarvan 547 unieke namen.


Op 22 maart 2017 verzamelde een volksjury van 46 inwoners in den Ichter in Opglabbeek. In deze volksjury waren de verschillende adviesraden en heemkringen vertegenwoordigd. De andere zetels werden door lottrekking ingevuld, waarbij voor een gelijkmatige verdeling van de verschillende gemeenten en leeftijdscategorieën werd gezorgd. Deze volksjury selecteerde de vier beste namen uit alle inzendingen. Nadien openen de stembussen en kon er via de fusiewebsite, in de gemeentehuizen, in de bibliotheken en op papier gestemd worden. Enkel inwoners ouder dan 12 jaar konden stemmen.


Op dinsdag 9 mei 2017 werd de winnaar bekendgemaakt: 62,7 procent van de stemmen ging naar de naam Oudsbergen.


Is de fusie al definitief beslist?


Ja, op 26 juni 2017 hebben beide gemeenteraden de vrijwillige fusie definitief goedgekeurd. Op 28 november 2016 werd de fusie al principieel goedgekeurd.


Zal een fusie tot ontslagen leiden bij het gemeentelijk personeel?


Nee. Er is decretaal voorzien dat bij een fusie het statuut van alle gemeentelijk en OCMW-personeel gegarandeerd blijft. Uiteraard zal er een nieuw organogram worden uitgewerkt.


Door de fusie wordt het aantal mandatarissen wel ingeperkt. Hun toegelaten aantallen worden gebaseerd op het aantal inwoners. Vandaag tellen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek samen 44 gemeenteraadsleden: 21 in Opglabbeek en 23 in Meeuwen-Gruitrode. De gemeenteraad van Oudsbergen zal uit 27 gemeenteraadsleden bestaan. Het nieuwe college van burgemeester en schepenen van Oudsbergen zal naast de burgemeester uit zes schepenen bestaan. Vandaag tellen de twee colleges samen twee burgemeesters en tien schepenen.


Waarom fusioneren Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek?


Vandaag de dag is het voor kleinere gemeenten niet makkelijk om al hun taken waar te maken. Morgen zal dit met de afbouw van de provincies in het achterhoofd nog moeilijker worden. Hierbij komt dat meer en meer verantwoordelijkheden van Vlaanderen naar de gemeenten worden overgedragen. Dat juichen we toe, maar tegelijkertijd gaat dit gepaard met het afbouwen van de financiële middelen waarover we kunnen beschikken.


Op dit moment zijn Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode twee financieel gezonde gemeenten met elk een goede dienstverlening en degelijke infrastructuur. Dit moeten we echter niet alleen vandaag, maar ook morgen kunnen garanderen. Daarom hebben we Idea Consult aangesteld om de voor- en nadelen van een fusie te onderzoeken. Lees het onderzoeksrapport hier.


Wat blijkt? Een fusie leidt met zekerheid tot meer schaal, meer personeel, meer middelen en een groter netwerk. Die extra capaciteit kan winst opleveren voor de dienstverlening, de organisatie en de financiën. Kortom, voordelen voor u. Hoe die dienstverlening, organisatie en financiën er zullen uitzien, weten van vandaag nog niet. We werken erg hard achter de schermen om Oudsbergen klaar te maken voor de toekomst.


Hoeveel bedraagt de ‘fusiebonus’ die beide gemeenten ontvangen?


Vlaanderen moedigt vrijwillige fusies aan met een schuldovername van 500 euro per inwoner. Dit betekent dat Oudsbergen voor meer dan 11 miljoen euro aan leningen mag overdragen aan de Vlaamse overheid. Met de intresten erbij geteld doen we hier een voordeel van meer dan 13 miljoen euro mee.


Op welke vlakken kan de nieuwe gemeente besparen?


Op korte termijn kan Oudsbergen de leningen met de hoogste intresten overdragen aan de Vlaamse overheid en daalt het aantal mandatarissen.


Op dit moment telt Meeuwen-Gruitrode 23 gemeenteraadsleden en Opglabbeek 21. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 worden er 27 gemeenteraadsleden van Oudsbergen verkozen. Het totale aantal gemeenteraadsleden daalt dus van 44 naar 27.


Vanaf 1 januari 2019 heeft een gemeente van 23.500 inwoners recht op maximum 5 schepenen. In de eerste legislatuur na de fusie heeft Oudsbergen recht op 2 extra schepenen, dus maximum 7. In de tweede legislatuur mogen er maximum 6 schepenen worden aangeduid. Op dit moment hebben beide gemeenten samen 10 schepenen en 2 burgemeesters.


Ook op andere domeinen, zoals ICT, communicatie en verzekeringen kan er door schaalvergroting efficiëntiewinst worden geboekt. Zo zullen er bijvoorbeeld maar één website en één digitaal loket ontwikkeld moeten worden.


Op korte termijn zijn er ook kosten aan de fusie verbonden. De nieuwe gemeente moet klaargestoomd worden voor 2019, wat inhoudt dat er veel zaken op elkaar afgestemd moeten worden.


Waarom kiezen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek voor elkaar?


Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zijn gelijkaardige en gelijkwaardige partners. Van alle omliggende gemeenten zijn Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode op verschillende vlakken een goede match: de gemeenten en hun inwoners hebben een erg vergelijkbaar profiel. Bovendien vormen de gemeenten samen een mooi geografisch geheel.


Wat gebeurt er met straatnamen die in beide gemeenten voorkomen?


Omdat de postcodes behouden blijven, is het strikt genomen niet noodzakelijk om (bijna) identieke straatnamen te wijzigen. De hulpdiensten vragen wel om uit veiligheidsoverwegingen dubbele straatnamen te vermijden. Daarom hebben beide gemeentebesturen ervoor gekozen om bij dubbele straatnamen de naam van de straat met het minste woningen te veranderen. De betrokken inwoners, organisaties en ondernemingen worden hierover in de tweede helft van 2017 geïnformeerd.


Mag ik een nieuwe straatnaam voorstellen?


Ja, ook hier willen we onze inwoners bij betrekken. De betrokken inwoners worden hierover in de tweede helft van 2017 geïnformeerd.


Wat wordt de nieuwe postcode?


De postcodes 3670 voor Meeuwen-Gruitrode en 3660 voor Opglabbeek blijven behouden.


Wanneer gaan de adreswijzigingen in?


Tot en met 31 december 2018 verandert er niets aan de adressen. De wijzigingen gaan pas in vanaf 1 januari 2019. De gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek houden dan officieel op te bestaan en in de plaats komt de gemeente Oudsbergen. Ook de wijzigingen aan de straatnamen gaan pas op 1 januari 2019 in.


Aan welke instanties moet ik mijn nieuw adres doorgeven? Wat doet het gemeentebestuur?


Zo’n 2000 instanties gebruiken het rijksregister voor hun adresgegevens. Die gegevens worden automatisch aangepast. Deze instanties worden automatisch op de hoogte gebracht:


 • overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,...

 • sociale zekerheidsinstellingen

 • kinderbijslagfonds

 • ziekenfonds of mutualiteit

 • arbeidsongevallenverzekeraars

 • kassen voor jaarlijkse vakantie

 • fondsen voor bestaanszekerheid

 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen.


Toch zijn er nog een aantal instanties die u zelf moet verwittigen:


 • uw werkgever;

 • uw elektriciteits- en aardgasleveranciers;

 • uw telefoonmaatschappij;

 • uw bank(en);

 • uw verzekeringsmaatschappij;

 • de kranten en tijdschriften waarop u geabonneerd bent;

 • uw huisarts;

 • het centrale dierenbestand, als uw hond of kat een chip heeft);

 • verenigingen waarvan u lid bent;

 • winkels waar u een klantenkaart hebt;

 • websites waar u uw adres hebt geregistreerd (bv. online aankopen, ticketverkoop);

 • Watermaatschappij De Watergroep (vroegere VMW);

 • uw garagist;

 • de VDAB en uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen, als u werkzoekende bent.


In samenwerking met Bpost biedt het gemeentebestuur adreskaartjes die u daarvoor kunt gebruiken. Die kaartjes worden opgestuurd naar alle gezinnen waarvan het adres wijzigt.


Het gemeentebestuur maakt een overzicht van alle straatnamen die wijzigen en hun nieuwe namen en bezorgt dit overzicht aan zoveel mogelijk organisaties.


Als uw straatnaam wijzigt, bezorgt Bpost gedurende vier maanden de foutief geadresseerde post op het nieuwe adres.


Hoeveel gemeenteraadsleden en schepenen telt de nieuwe gemeente?


Op dit moment telt Meeuwen-Gruitrode 23 gemeenteraadsleden en Opglabbeek 21. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 worden er 27 gemeenteraadsleden van Oudsbergen verkozen. Het totale aantal gemeenteraadsleden daalt dus van 44 naar 27.


Deze gemeenteraadsleden zullen de burgemeester en de schepenen voordragen. Vanaf 1 januari 2019 heeft een gemeente van 23.500 inwoners recht op maximum 5 schepenen. In de eerste legislatuur na de fusie heeft Oudsbergen recht op 2 extra schepenen, dus maximum 7. In de tweede legislatuur mogen er maximum 6 schepenen worden aangeduid. Op dit moment hebben beide gemeenten samen 10 schepenen en 2 burgemeesters.


Moet ik de inschrijving van mijn voertuig aanpassen?


Ja, maar aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden. Na 1 januari 2019 moet u er wel voor naar een van de gemeentehuizen komen. De wijziging wordt dan onmiddellijk doorgevoerd.


Als er geen vakje meer voorhanden is, stuurt u een inschrijvingsaanvraag naar de DIV met in vak "X10" (Eventuele bijkomende inlichtingen) de vermelding "ADRESVERANDERING - GEEN PLAATS MEER OP HET KENTEKENBEWIJS".


Moet ik een nieuw paspoort (reispas) aanvragen?


Nee. Op het paspoort wordt geen adres vermeld. Het is dus ook niet nodig om een nieuw paspoort aan te vragen.


Moet ik een nieuw rijbewijs aanvragen?


Nee. Op het rijbewijs wordt geen adres vermeld. Het is dus ook niet nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen.


Moet ik een nieuwe identiteitskaart of KidsID aanvragen?


Nee, u moet geen nieuwe identiteitskaart of KidsID kopen. Na 1 januari 2019 moeten alle inwoners van Oudsbergen wel naar één van de gemeentehuizen komen, zodat we de informatie op de chip van de identiteitskaart kunnen aanpassen. Daarover ontvangen alle inwoners nog informatie, om deze wijzigingen vlot te laten verlopen.


Wat gebeurt er met post die aan het oude adres geadresseerd wordt?


Bpost zal de briefwisseling van de betrokken bewoners en firma’s gedurende vier maanden gratis blijven bezorgen op het gewijzigd adres, ook al is de briefwisseling geadresseerd op de oude naam of nummer. U kunt deze doorzending zelf verlengen in het postkantoor voor een periode van vier tot maximum 24 maanden. Per 4 maanden kost dit 24,95 euro.


Welke belastingtarieven hanteert de nieuwe gemeente?


Op dit moment is het nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen.


Wie wordt burgemeester?


Net zoals in alle andere Vlaamse gemeenten vinden er op 14 oktober 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek worden die samen georganiseerd. De verschillende partijen komen op met lijsten voor het volledige grondgebied van Oudsbergen. Inwoners van Meeuwen-Gruitrode kunnen dus stemmen op kandidaten die in Opglabbeek wonen, en omgekeerd.


De verkozen gemeenteraadsleden zullen dan een burgemeester en schepenen aanduiden.


Moet ik de adreswijziging van mijn onderneming zelf doorvoeren?


Als de straatnaam niet wijzigt, moeten ondernemingen geen melding maken in het Belgisch Staatsblad. Als de straatnaam wel wijzigt, moeten ondernemingen wel melding maken. Zie verder.


Ondernemingen moeten hun adreswijziging aangeven bij het ondernemingsloket en hun BTW-kantoor, het sociaal verzekeringsfonds en RSZ verwittigen en de kruispuntbank op de hoogte stellen.


Bepaalde gegevens uit het Rijksregister worden automatisch verwerkt in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zo wordt het domicilieadres, wat ook het adres van de maatschappelijke zetel van een onderneming-natuurlijk persoon is, opgehaald uit het Rijksregister. Bij ondernemingen-natuurlijk persoon wordt het maatschappelijk adres dus automatisch bijgewerkt.


Wat betreft ondernemingen-rechtspersonen (o.a. vennootschappen) is er geen koppeling. Voor ondernemingenrechtspersoon is wel een gratis wijziging mogelijk. Zo kunnen vennootschappen zich wenden tot de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met een verklaring van de gemeente om de vereiste statutenwijziging, door de verandering van het adres van de maatschappelijke zetel, kosteloos te laten publiceren. De griffie zal het adres in de KBO aanpassen.


De adressen van de vestigingseenheden van een onderneming kan de onderneming zelf kosteloos wijzigen via de Private Search-Self Service. 


Het is ook mogelijk de aanpassing te laten doorvoeren bij een erkend ondernemingsloket (kosteloos mits verklaring van de gemeente).


Moet ik de adreswijziging van mijn vereniging zelf doorvoeren?


Als de straatnaam niet wijzigt, moeten verenigingen geen melding maken in het Belgisch Staatsblad. Als de straatnaam wel wijzigt, moet dat wel. Zie verder.


Moeten verenigingen ook fuseren?


Nee, verenigingen moeten niet fuseren. Dat kunnen en willen we niet verplichten. Als verenigingen dat wensen, kunnen ze natuurlijk wel samenwerken.


Welke subsidiemogelijkheden gelden er in 2019?


Op dit moment is het nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen.


Waar wordt de gemeentelijke administratie gevestigd bij een fusie?


Al bij de aankondiging van het fusieonderzoek werd benadrukt dat beide gemeentehuizen behouden blijven. Het uitgangspunt is om de bestaande dienstverlening minstens te behouden.


De twee gemeenten zitten in andere zones voor politie en brandweer? Wat gebeurt er daarmee?


De politiezones MidLim en Noord-Limburg zijn intussen gefuseerd tot de politiezone Carma. Deze politiezone omvat negen gemeenten: As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal.


De gesprekken over de brandweerzone zijn nog lopende.


Moet mijn vereniging of onderneming de adreswijziging publiceren in het Belgisch Staatsblad?


Als de straatnaam niet wijzigt, volstaat de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente en hoeven de ondernemingen en verenigingen geen aparte melding meer te maken van een adreswijziging aan het Belgisch Staatsblad.


De diensten van het Belgisch Staatsblad passen op basis van het samenvoegingsdecreet de databanken aan zodat de gebruikers geen hinder ondervinden van een wijziging van de postcode of een nieuwe naam van de gemeente.


Ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam wijzigt door een fusie, moeten wel een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch staatsblad.


Het Belgisch Staatsblad voert dit gratis door als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs). Dit geldt enkel voor de publicatie van de opgelegde adreswijzigingen. Als bedrijven of verenigingen nog bijkomende wijzigingen vermelden (ontslag, benoeming, ...), gebeurt de publicatie niet gratis.


De formulieren m.b.t. de adreswijziging kan u hier raadplegen: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_n.htm.


Voor meer informatie kunt u terecht bij info.staatsblad@just.fgov.be  – tel. 0800 98 809


Beide gemeenten hebben verschillende samenwerkingsverbanden. Wat gebeurt er daarmee?


Dit is een onderdeel van de voorbereiding van de nieuwe gemeente. De bestaande samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd zodat er een keuze gemaakt kan worden.


Beide gemeenten hebben een eigen containerpark. Wat gebeurt er daarmee?


Beide recyclageparken worden uitgebaat door Limburg.net en blijven bestaan.


Heeft de adreswijziging invloed op het openbaar onderzoek van mijn bouwvergunning?


Neen, een stedenbouwkundige vergunning wordt gekoppeld aan het perceelnummer (kadastrale gegevens).


Ik ben geboren in Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek. Wordt deze geboorteplaats aangepast?


Neen, de geboorteakte wordt niet aangepast. De geboorteplaats Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek zal dus op uw identiteitskaart blijven staan.


Moet ons briefpapier of andere reclame aangepast worden?


Afspraak met drukkerijen Paesen en Symons voor kaartjes te laten drukken?


Het Bestuur

 

25 sep 2017

OCO TRAKTEERT - Fotoverslag

Beste Leden,

Op donderdag 21 september vond de 1ste OCO trakteert plaats in Sentower Park.

We genoten er van een lekkere bbq, gevolgd door een mooie veulenverkoop.

Met bijna 100 inschrijvingen was de activiteit meer dan geslaagd.

Bedankt voor jullie opkomst.

Het bestuur14 nov 2017

Herfsthappening 22/10/2017

Beste leden,

Op zondagmorgen om 08.30 uur zijn we met een kleine 80 natuurliefhebbers samen gekomen bij de Pollismolen. We zijn hier gestart met enkele lekkere koffie koeken. Vervolgens zijn we  vertrokken voor een wandeling van +- 5 km door de bossen en weilanden.

Onderweg zijn we gestopt om op te warmen, met een beetje Jâgermeister, boswandeling of jenever.

Aangekomen bij de Pollismolen werden we verwend met een lekker uitgebreid buffet.

Bedankt voor jullie deelname aan de activiteit.

Het bestuur