Login

Nieuws archief

12 jan 2011

Jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie

Naar goede gewoonte gaat onze nieuwjaarsreceptie dit jaar door bij Mathieu Gijbels NV op 27 januari.
Alle voorbereidingen zijn getroffen, de traiteur is vastgelegd, dus wij zijn er klaar voor.
Er hebben zich 66 bedrijven ingeschreven met 180 deelnemers. Dit ziet er andermaal prachtig uit, alweer een full house.
We kijken ernaar uit om met z'n allen het glas te heffen op een voorspoedig en ondernemend 2011.
WM
12 jan 2011

Made in Limburg

Op zondag 20 maart 2011 organiseert Het Belang van Limburg de allereerste Made in Limburg dag !
Door uw bedrijf open te stellen op die dag, kan U Limburgse bezoekers, groot en klein, laten kennismaken met uw producten en diensten.
Naast een uitgebreide communicatiecampagne waarin heel Limburg op de hoogte wordt gebracht van het initiatief, verschijnt op vrijdag 18 maart 2011 een interessante bijlage bij Het Belang van Limburg waarin u uw deelname aan de Made in Limburg dag kenbaar kan maken.

Het basispakket voor deelname kost 750 Euro per bedrijf. Gezien de ondernemersclub van Opglabbeek collectief deelneemt, krijgen de deelnemende bedrijven 150 Euro korting.
Daar bovenop sponsort OCO de eerste 20 deelnemende bedrijven ook nog voor 300 Euro, hetgeen betekent dat de deelname slechts 300 Euro kost.
Er hebben zich 14 bedrijven ingeschreven en genieten dus van de dubbele korting.
WM
26 jan 2011

Vanaf nu betere foto's op OCO website

Vanaf vandaag kunnen de foto's vergroot worden en zijn er navigatieknoppen om naar vorige en volgende foto te navigeren!

Probeer het even met onderstaande foto's

JJ
28 jan 2011

Nieuwjaarsreceptie 2011 - 27 januari

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vond plaats in de prachtige accomodatie van de firma Mathieu Gijbels nv. waarvoor onze hartelijke dank. We waren met 185 personen aanwezig, een prachtig resultaat voor ons OCO, maar eens te meer een bewijs dat er "leven in de brouwerij" zit op ons bedrijventerrein! Dank voor de aanwezigheid en hopelijk tot de volgende activiteit.
28 feb 2011

Bedrijfsbezoek Cablerie d'Eupen.

Op 24 maart vertrekken we om 16.30 uur met de bus richting Eupen voor een bedrijfsbezoek aan de firma Cablerie d'Eupen.
Momenteel hebben zich 17 bedrijven ingeschreven met 37 personen.
Er is echter capaciteit voor 40 personen, er zijn dus nog 3 plaatsen beschikbaar.
WM
18 mrt 2011

Ontbijtvergadering herinrichting bedrijventerrein

Op 18 maart had een ontbijtvergadering plaats in verband met de "herstructurering regionaal bedrijventerrein". We konden rekenen op een 40-tal deelnemers uit een 26-tal bedrijven.

Studiebureau Arcadis werkt in opdracht van het Opglabbeekse gemeentebestuur en gaf toelichting rond mogelijkheden om het vestigingsklimaat te verbeteren en de veiligheid te verhogen.

Hierbij komen taltijke aspecten aan bod zoals verbeteren wegdek, aanpassen kruispunten, fietspaden, nieuwe kruispunten en verbindingswegen, parkeerproblematiek, ...

JJ
23 mrt 2011

Bedrijfsinfo van de leden op de OCO-website

Onze fotograaf van dienst, Gery Daniels, zal binnenkort nog eens met zijn fototoestel over het industrieterrein rijden en waar nodig foto's maken van bedrijven om (ver)ouder(de)e te vervangen op de website.

Mogen we de leden vragen om ook de andere gegevens nog eens te kontroleren of ze nog up to date zijn, en daar waar nodig korrekties door te geven, we zullen dit dan aanpassen.

Bij voorbaat dank.
GR
WM
03 apr 2011

Fotoverslag bedrijfsbezoek Kabelwerke Eupen

Op 24 maart brachten we met een groep van 44 OCO-leden een zeer boeiend bedrijfsbezoek aan Kabelwerke Eupen AG.

Na een introductie met een bedrijfspresentatie werden we in 3 groepen verdeeld en bezochten we een groot deel van de afdelingen van de kabelfabriek. Daarna werden we door de bedrijfsleiding ontvangen in een hotel in de buurt van de fabriek, waar we konden genieten van een zeer goed verzorgde receptie.
We kunnen weer terugblikken naar een zeer geslaagde activiteit!

JJ
24 jun 2011

Lunchcauserie 23 juni sfeermomenten

Op donderdag 23 juni ontving OCO maar liefst 84 leden uit 40 bedrijven. Het was een zeer gezellige middag in Hostellerie Mardaga! OCO dankt KBC Bank en Hostellerie Mardaga voor de sponsoring!

Om de foto's groter te zien, gewoon even een foto aanklikken. Veel kijkplezier!
11 jul 2011

Er wordt ingebroken in Opglabbeek, wees waakzaam!

De laatste nachten werd er ingebroken bij bedrijven van ons Opglabbeeks bedrijventerrein. Bij andere bedrijven waren er pogingen tot inbraak. (Vb doorknippen van de draad)

Wij raden iedereen aan de omheiningen te controleren en eventuele onregelmatigheden te melden bij de locale Politie!

JJ
21 sep 2011

Speeddating en vorming nieuw bestuur

Op donderdag 22 september heeft er, na een zomerstop van een paar maanden, weer een geslaagde OCO activiteit plaatsgevonden!

Alle aanwezigen waren unaniem akkoord met de toetreding van 2 nieuwe bestuursleden: Jimmy Mebis (Mathieu Gijbels) en Heidi Stieglitz (Scania). Jammer genoeg nemen we vanaf 1 januari afscheid van Paul Beerden en Xavier Weltjens.

Later op de avond deden we nog een ronde "speeddaten" zodat alle aanwezigen elkaar beter konden leren kennen!

JJ
06 okt 2011

"Jet Logistics" eerste Belgische Winnaar Lean and Green Award 2011!

Jet Logistics heeft haar programma om de CO2-uitstoot te beperken beloond zien worden met de Lean & Green Award 2011.
De Award werd op 22 september uitgereikt aan Vally Cocco, kwaliteitsmanager van Jet Logistics.

Het Nederlandse programma Duurzame Logistiek ondersteunt koplopende bedrijven op het gebied van duurzame goederenlogistiek. Uitvoerder van het programma is Connekt, een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden die samenwerken aan de duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland en België. Koplopers zijn bedrijven in het netwerk van verladers, vervoerders en gemeenten in Nederland, die zich verbinden aan de doelstellingen van het programma Duurzame Logistiek: in 2012 de CO2-uitstoot met minimaal 20% reduceren en tegelijkertijd de winstgevendheid vergroten.

Lean & Green is een stimuleringsprogramma. Het stimuleert bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidniveau, door die maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Jet Logistics stelde zich kandidaat voor dit programma en mocht, dankzij de reeds succesvol uitgevoerde initiatieven rond duurzaamheid, deelnemen.

Jet Logistics streeft naar een reductie van 30% CO2-uitstoot, en toont hiermee haar ambities op het vlak van duurzaam ondernemen. Deze zeer milieubewuste bedrijfsvoering kadert binnen de missie en strategie van Jet Logistics.
25 nov 2011

Made in Limburgdag 2012

Voor de 2e keer organiseert Concentra de Made in Limburgdag, ditmaal op 18 maart.
Vorige keer was het een groot succes, zeker in Opglabbeek, waar maar liefst 14 bedrijven deelnamen.
OCO stimuleert deze aktiviteit andermaal, ook financieel, en wel als volgt :
Deelnameprijs Concentra : 750 Euro.
Korting van Concentra aan OCO-leden : 150 Euro.
Sponsoring van OCO aan OCO-leden : 200 Euro.
Dus, OCO-leden betalen 400 Euro ipv 750 Euro.

In deze prijs is de logistieke ondersteuning van vorig begrepen, plus 30 naamkaartjes voor de deelnemers, 15 wegwijzers en 10 infobordjes.

Als U uw bedrijf wilt tonen aan het grote publiek, dient U gewoon in te schrijven op de uitnodiging die reeds verstuurd is.
Verdere info zal U dan zo snel mogelijk bezorgd worden.
WM
29 nov 2011

Herfstwandeling 27 november 2011

Sfeerbeelden van de herfstwandeling "De Warre" te Neeroeteren
20 dec 2011

Winter Happy Hour - 8 december 2011

Door het succes van vorig jaar hebben we opnieuw een 'Winter Happy Hour' georganiseerd om terug te blikken op een bewogen OCO-jaar. We waren met zo'n 80 man ! Samen goed voor een 35-tal bedrijven !