Login

Nieuws archief

06 feb 2020

Nieuwjaarsreceptie - FOTOVERSLAG

Beste leden,

Op 23 januari vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Dit jaar waren we te gast bij Sentower Park.

We konden dit jaar rekenen op zeer mooie opkomst van 181 personen van 63 bedrijven.
Pepe & Marcus zorgden voor het lekkere eten.

Bedankt en tot snel

Het Bestuur
18 mrt 2020

Annulatie bedrijfsbezoek Nike - verbroedering Bres

Beste Leden,

Wegens maatregelen getroffen door de overheid om het Corona virus in te perken, zijn wij genoodzaakt om ons bedrijfsbezoek/verbroedering te Nike op 02 april 2020 te annuleren.

Een nieuwe datum zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Tot binnenkort

Het bestuur
20 apr 2020

Annulatie bedrijfsbezoek Nike - Oco Culinair

Beste Leden,

Tijdens de laatste Veiligheidsraad is beslist dat de lockdown verlengd worden tot 3 mei 2020. 
Daarna zal zeker nog lange tijd de social distancing regel toegepast blijven.
Tot en met augustus mogen er geen grote evenementen plaats vinden. De vraag is wat als een groot evenement moet beschouwd worden.

OCO Culinair op 11/6/20 stond als eerste op het programma. We kunnen dit niet laten door gaan, alleen al omwille van de social distancing maatregelen die dan nog naar alle waarschijnlijkheid van toepassing zullen zijn.

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Tot binnenkort

Het bestuur
22 apr 2020

Oproep van Gemeente Oudsbergen: inventarisatie beschikbaarheid beschermingsmateriaal

Geachte OCO leden,

Graag bezorgen we jullie deze oproep namens het College van burgemeester en schepenen Oudsbergen.


‘Gemeente Oudsbergen doet een oproep bij bedrijven naar beschermingsmateriaal in de strijd tegen corona’.

Door toedoen van het coronavirus is er momenteel een zeer urgente vraag naar extra beschermingsmateriaal voor gezondheidsmedewerkers.

Het tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal zoals FFP2 maskers, schorten, handschoenen,.. blijft groot. De vraag overstijgt het aanbod. Vandaar dat de gemeente Oudsbergen bedrijven oproept om persoonlijk beschermingsmateriaal dat kan gemist worden te bezorgen.

Vele bedrijven beschikken over voorraden mondmaskers maar mogelijks ook over andere middelen die op dit moment letterlijk van levensbelang zijn.

De gemeente zou graag een inventarisatie doen van het materiaal dat beschikbaar is indien er zich urgente situaties voordoen. Het is niet de bedoeling dat we vandaag gaan inzamelen maar wel dat we een duidelijk zicht hebben op het aanwezig materiaal bij bedrijven. Op deze manier kunnen we jullie op een efficiënte manier contacteren en het beschermingsmateriaal verspreiden onder gezondheidsmedewerkers.

Bijgevoegd vindt u een lijstje om in te vullen. Mogen we ook vragen om de naam van het bedrijf, contactpersoon en telefoonnummer door te geven. Mogen we vragen om dit document te bezorgen aan liesbeth.jaspers@oudsbergen.be.

We danken jullie alvast voor de inspanning. Op deze manier kunnen we samen bijdragen het virus in te dijken en onze gezondheidsmedewerkers in veilige omstandigheden te laten werken.
18 mei 2020

Erkenning OCO

Beste Leden,

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 11 mei 2020 beslist om OCO - Ondernemersclub Oudsbergen te erkennen als Oudsbergse vereniging.

Als erkende vereniging krijgt we toegang tot voordelige tarieven voor de huur van sport- en cultuurinfrastructuur, de gemeentelijk uitleendienst en ondersteuning door de gemeentelijke diensten.

 Het bestuur

08 sep 2020

Fietsers kunnen vanaf 14 september niet meer via de Ophovenbosstraat rijden

Beste Leden,

De Ophovenbosstraat wordt door veel fietsers (woon-werkverkeer) gebruikt om van en naar het Industrieterrein te fietsen. 

De straat biedt namelijk een verkeersarme en veilige verbinding tussen de Nijverheidslaan en Opglabbeek centrum.

Omwille van rioleringswerken zal de Ophovenbosstraat vanaf aanstaande maandag 14 september echter onderbroken zijn.

Bijgevolg kan je met de fiets de straat tot begin volgend jaar niet doorrijden.  

 Zolang neem je met de fiets dus een andere route. De Weg naar Zwartberg biedt het kortste alternatief. 

Het gedeelte Ophovenbosstraat tussen het kruispunt met de Reyndersstraat x Droogstraat en de winkel Elcado blijft toegankelijk.

Zo kan je vanaf de Droogstraat of Reyndersstraat steeds naar de Weg naar Zwartberg fietsen en omgekeerd.

Meer informatie over de werken in de Ophovenbosstraat vind je op www.oudsbergen.be/ophovenbosstraat.

Je kan je hier ook registreren op een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over het verloop van de werken.25 sep 2020

Voorbereiding herinrichting bedrijventerrein gestart

U hebt ongetwijfeld gemerkt dat er heel wat bedrijvigheid is op het bedrijventerrein. Het
gemeentebestuur investeert in een grondige opknapbeurt van de industriezone, waarin
de veiligheid van de actieve weggebruiker en een vlottere verkeersafwikkeling centraal
staan.

Het project in een notendop:
Om veiliger fietsverkeer te garanderen, voorzien we dubbelrichtingsfietspaden met veilige
fietsoversteekplaatsen. Daarnaast worden een aantal kruispunten heringericht, leggen we
nieuwe bushaltes aan en zorgen we voor een duurzame vernieuwing van de rijweg. Tegelijk
investeren we met een aantal partners in een gescheiden rioleringsstelsel en in de
modernisering van de nutsvoorzieningen met onder andere glasvezel.

Eerste voorbereidingen en nutswerken gestart:
Mobiele werkzones verplaatsen zich momenteel doorheen de industriezone. Het betreft
lokale werken die nog een paar weken duren en waarbij er weinig hinder is voor het verkeer.
De werken hebben tot doel ruimte te maken voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen. Hier
en daar zijn de nutsbedrijven trouwens al aan de slag.
De verschillende maatschappijen die instaan voor water, elektriciteit, aardgas, telecom en
glasvezel, stellen op dit moment nog hun verdere planning en aanpak van hun werken op
mekaar af.
Via een brief in de bus verneemt u van de desbetreffende bedrijven wanneer er eventuele
werken in de buurt van uw bedrijf voorzien zijn. Ook wij zullen u binnenkort nog informeren
over het verdere verloop van de nutswerken op het bedrijventerrein.

Infosessie voor bedrijven:
Van zodra er meer zicht is op de planning van de verschillende partners, stellen we dit graag
aan u voor. We lichten dan ook graag de ontwerpplannen toe en wat deze werken voor u als
ondernemer betekenen. Info hierover volgt via een brief, of digitaal via de nieuwsbrief.

Mis geen belangrijke info, schrijf in op de nieuwsbrief:
Ontvangt u informatie over de werken graag rechtstreeks in uw mailbox? Abonneer u op de
digitale nieuwsbrief en lees alles over dit project via de webpagina
www.oudsbergen.be/bedrijventerrein.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.