Login

Nieuws archief

01 mrt 2002

De "oudere nieuwtjes"...

Op deze achterliggende pagina zijn alle nieuwtjes terug te vinden die op de homepagina hebben gestaan, maar nu niet meer heet van de naald zijn.
11 apr 2002

Mecona bvba verhuisde reeds gedeeltelijk naar nieuwe vestiging

Mecona bvba, bekend als producent van ramen en deuren in PVC en Aluminium verhuisde onlangs de hele productieafdeling van "Louwel" naar de nieuwe locatie langs de Weg naar Zwartberg. De productiehallen zijn maar liefst 3000 m² groot. De toonzalen en burelen zijn nog in opbouw. Deze verhuis is gepland rond het bouwverlof.
20 apr 2002

Een nieuwe OCO activiteit... de OCO familiedag!

Een eerste uitgave van deze nieuwe activiteit zal plaatshebben op 31 augustus 2002. Deze midzomerhappening is bedoeld voor bedrijfsleiders, personeel en hun gezinnen. Er zal een een gezellige barbeque voorzien zijn met gezellige muziek van Nex X. De plaatsen zijn beperkt: de eerste 300 inschrijvingen zijn erbij. Kijk snel onder de rubriek activiteiten op deze site!
24 apr 2002

TIP voor de bezoeker!

Deze website bevat een database van alle bedrijven van het Opglabbeekse bedrijventerrein. U kan zoeken op naam, adres en activiteit. Van de OCO-leden krijgt U een volledige fiche met bedrijfsgegevens én een foto. Handig nietwaar?
25 apr 2002

Laat internet beginnen bij OCO!

Maak van de OCO-website je startpagina. Hiervoor moet je enkel even hier klikken en vervolgens bevestigen!
25 apr 2002

Welkom op de gloednieuwe website van OCO vzw!

U bent vast één van de eerste bezoekers van deze website die op 25/4 gelanceerd werd. OCO vzw tracht met dit initiatief zoveel mogelijk informatie rond het Opglabbeekse bedrijventerrein op een luchtige wijze naar voren te brengen. Veel surfplezier!
26 apr 2002

Voorstelling OCO-website groot succes!!

Op donderdag avond (25-apr), werd de gloednieuwe website van OCO feestelijk geopend! Proef hieronder de sfeer...

Gastheer Jos Schreurs van Schreurs Project nv heeft meer dan 100 aanwezigen warm onthaald in zijn bedrijf. Twee van zijn leveranciers hebben het onderwerp "ergonomie" opgehelderd waarna de website van OCO vzw officieel voorgesteld werd door de sitebouwer Peter Vandijck zelf, bijgestaan door bestuurslid Jo Janssen. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief. Nu maar hopen dat iedereen de OCO-site als startpagina instelt! (klik op het nieuwtje "laat internet beginnen bij OCO").

Enkele sfeerfoto's:

28 apr 2002

Bericht van de voorzitter: dank aan de aanwezigen van 25/4/2002 !

Als Voorzitter van OCO wil ik alle genodigden, leden en niet-leden, nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid op de voorstelling van onze website op donderdag 25 april j.l. Het is dankzij deze aanwezigheid dat wij erin zullen slagen om van OCO vzw een prestigieuze club te maken.

Paul Beerden
Voorzitter OCO vzw
17 mei 2002

15 nieuwe leden na voorstelling OCO website!

De voorstelling van de website was, zoals reeds vermeld, een groot succes! Dit werd opnieuw bewezen door de stijging van het ledenaantal met 15 bedrijven. Hierdoor komt het ledenaantal op een historisch hoogtepunt van 77 leden!

De nieuwe leden zijn:
Veldeman Group nv, Limoco nv, Webcall bvba, Brouns Mark, H.B.S. nv, Bank Brussel Lambert, Mecona bvba, Saico nv, Dexia Bank nv, Notariaat Goossens, Mentens & Hoogmartens nv, EBS nv, Delta Services b.v.b.a., Fortis Bank en Durau Metal
27 mei 2002

Inschrijven voor Dinnercauserie is vanaf nu mogelijk!
Snel zijn is de boodschap!

Heden, 27 mei 2002, werden de uitnodigingen voor de Dinnercauserie verstuurd. De eerste dag kwamen er reeds 14 inschrijvingen binnen. Snel zijn is de boodschap want er zijn slechts een 70-tal plaatsen!

Voor meer info: kijk onder de rubriek "activiteiten" en schrijf eventueel online in. (enkel voor OCO-leden)
03 jun 2002

Het activaplan

Op 1 januari 2002 hielden vier tewerkstellingsmaatregelen op te bestaan. Het voordeelbanenplan, de banenplanuitkering, de dienstenbanen (Smetbanen) en de invoeguitkering (invoeginterim) werden vervangen door het 'activaplan'. Neem contact op met uw sociaal secretariaat voor bijkomende inlichtingen.

(bron Economisch Rapport GOM-Limburg april 2002)
04 jun 2002

Steunmaatregelen voor Limburgse bedrijven!

Op de GOM-Limburg kan men een volledig geactualiseerd overzicht bekomen van alle federale, regionale en provinciale initiatieven, die een financiële ondersteuning voorzien voor het Limburgse bedrijfsleven. Bestellen kan heel eenvoudig via het overschrijven van een bedrag van 15 euro op rekeningnummer 435-4508871-03 van de GOM-Limburg, met als vermelding "Overzicht subsidies". Voor dat bedrag ontvangt men 140 pagina's waardevolle informatie met tal van nuttige adressen.

(bron Economisch Rapport GOM-Limburg april 2002)
04 jun 2002

Verkochte bedrijventerreinen in 2001

Uit gegevens van de GOM blijkt dat het aantal goedgekeurde aanvragen tot aankoop van industriegrond (in ha) inclusief erfpacht en voortverkoop in 2001 met 75,83% is gedaald. De gemeente Opglabbeek verkocht in 2001 nog 3,04 ha ten opzichte van 12,58 ha in 2000.

(bron Economisch Rapport GOM-Limburg april 2002)
18 jun 2002

Lees meer over de gezellige Dinnercauserie van 17 juni!

In het prachtige natuurkader van Hostellerie Mardaga te As en bij tropische temperaturen vond de achtste uitgave plaats van de traditionele OCO-dinner-causerie. Gastspreker van de avond was Vlaams Minister van Economie, Huisvesting en Buitenlandse Handel Jaak Gabriëls.

In zijn voorwoord heette de Voorzitter de 65-koppige ledengroep welkom en in zonderheid de Minister uit het naburige Bree. Bij de inleiding van de spreker alludeerde de voorzitter ludiek o.a. op het bezoek van de Minister aan Japan naar aanleiding van het WK voetbal en over diens tennis als hobby.

In zijn enthousiast betoog anticipeerde Jaak Gabriëls gevat op deze uitlatingen door te stellen dat het sterk aangewezen is dat een land zich weet te verkopen via o.a. figuren als Kim Clijsters en dat het oog voor detail, tekenend voor een land als Japan, van uitzonderlijk belang kan zijn in de onderhandelingen voor een eventuele samenwerking.

In een boeiende uiteenzetting waarbij de spreker zijn vlotte taalvaardigheid vanuit zijn diepste binnenste aan het publiek overbracht, trachtte hij de aanwezigen te overtuigen om meer te geloven in eigen kunnen bij het aanknopen van nieuwe zakenrelaties en het veroveren van nieuwe afzetgebieden. Vooral op gebied van marketing schieten wij daadwerkelijk tekort en kunnen wij nog aardig wat opsteken van bijvoorbeeld onze noorderburen. Het voorbeeld van de lege en de volle doos sprak bij eenieder tot de verbeelding en leidde tot de nuchtere vaststelling van een gemis aan verkoopfilosofie bij de doorsnee Vlaming.

Verder beloofde de Minister een aantal budgetten vrij te maken voor de dynamische ondernemers via allerlei steunmaatregelen en dit in een bijzonder vriendelijk administratief kader. Zo zal de oprichting van Het Huis voor de Vlaamse Economie op diverse lokaliteiten in het land de motor moeten worden van een steeds groeiende en vernieuwende Vlaamse economie. Hij benadrukte tevens de noodzaak gebruik te maken van al deze faciliteiten teneinde een up to date beleid te voeren inzake economische expansie temeer omdat België en ook Vlaanderen voor 80 procent export gericht zijn en naar de toekomst toe, gezien het ontbreken van primaire grondstoffen, de know how een niet te onderschatten exportproduct zal zijn.

Tot slot beantwoordde de Minister, intussen drijfnat van de zwoele zomertemperaturen en zijn enthousiast engagement, nog een aantal publieksvragen alvorens zich op weg te begeven naar weer een andere bestemming om zijn rotsvaste overtuigingen over te brengen.

Klik hier om de foto's te bekijken!
18 jun 2002

FotoGallery van de Dinnercauserie
Kijk snel!

Hieronder enkele foto's, genomen op de dinercauserie met Jaak Gabriëls (ma 17 juni 2002).

25 jun 2002

OCO familiedag op 31 augustus:
de koker komt eraan...

Vanaf woendag 25 juni zal ieder bedrijf van het Opglabbeekse bedrijventerrein een koker ontvangen. In deze koker bevinden zich een aantal affiches om de OCO familiedag bekend te maken binnen de bedrijven. Ook zal er een begeleidende brief in zitten en een reactieformulier waarmee ieder bedrijf kan aangeven of men al dan niet verder geïnformeerd wenst te worden. Zoals reeds eerder vermeld is deze activiteit bedoeld voor zowel OCO-leden als niet leden!

Meer info: zie rubriek activiteiten
26 jun 2002

9 0pglabbeekse bedrijven in VKW-Limburg top 500

De "TOP 500 van het Limburgse Bedrijfsleven" is reeds aan haar zeventiende editie toe. De rangorde wordt bepaald op basis van het omzetcijfer van 2001. In de TOP 500 vinden we 9 bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein te Opglabbeek:
Rang Naam #Werkn Omzet
13 Yazaki Europe LTD Belgium Office 148 €281.533
102 Gijbels Groep nv 261 €41.708
152 Veldeman Bedding nv 171 €28.096
155 Nexans Benelux nv 162
320 Intertrading nv 10 €12.866
425 Creyns nv 17 €9.051
443 Hoogmartens Wegenbouw nv 45 €8.714
451 Savelkoul nv 110 €8.535
478 Weltjens Transport nv 89 €8.000
10 jul 2002

De Vlaamse opleidingscheques: maak er gebruik van!

Door het systeem van de opleidingscheques kunt u namelijk 50% van de kosten van een opleiding ten laste leggen van de overheid, met een maximum van € 3.000 per jaar.

U kunt maximaal 200 cheques per jaar bestellen, elke cheque heeft een zichtwaarde van € 30 en van elke cheque betaalt de Vlaamse overheid de helft. Let op! Uiteraard is alleen het deel van de cheque dat u zelf betaalt, fiscaal aftrekbaar. Bijgevolg kost een opleiding van € 1.000 nu nog maar € 250 (gerekend aan een belastingtarief van 50%).
15 jul 2002

Nog meer subsidies voor Opglabbeekse bedrijven!

SUBSIDIES VOOR ONTWIKKELING, IMPLEMENTATIE EN CERTIFICATIE VAN GENORMEERDE MILIEUZORGSYSTEMEN IN BEDRIJVEN

Dankzij financiering van de Vlaamse Gemeenschap (Limburgfonds) en van de Europese Unie (Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling), kan de GOM-Limburg bedrijven uit Opglabbeek subsidiëren om, met behulp van een extern adviesbureau, een genormeerd milieuzorgsysteem (ISO 14001 of EMAS) te ontwikkelen en te implementeren en/of te laten certificeren door een certificatie-instelling.

Bedrijven die zich nog wensen aan te melden voor deelname of die informatie wensen, dienen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met: Mevrouw Ann Peeters van de GOM-Limburg, Tel. O11/300164 of Fax 011/300102.

(bron Economisch Rapport juni-juli 2002 GOM-Limburg)
25 jul 2002

Bent u op zoek naar stagiairs?

Door middel van het Stage Informatie Systeem (SIS), een stagedatabank via het internet - www.stagedatabank.be, trachten de Kamers voor Koophandel en Nijverheid en het Departement Onderwijs de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te optimaliseren.

Hoe werkt het precies? Bedrijven en scholen registreren zich éénmalig (gratis) waarop zij onmiddellijk een paswoord ontvangen. Gegevens omtrent studieniveau, studierichting en eventuele specialisatie, kennis van talen en informatica, periode en duur van de stage worden ingebracht en vergeleken zodat de best gekwalificeerde stagiair(e) op de juiste plaats kan komen.

Meer info over SIS gewenst? KHNL Vera Timmers 011/560248.
01 sep 2002

De OCO familiedag... proef even mee van de gezellige sfeer...

Op de OCO familiedag van 31 augustus schreven maar liefst 210 personen in. Dat het een gezellig evenement was voor alle leeftijdscategoriën blijkt uit volgende fotoreportage... ).Klik hier voor fotoreeks deel 2!

02 sep 2002

Foto's OCO familiedag - deel 2Terug naar eerste deel...

11 sep 2002

Mathieu Gijbels NV bouwt groot groencenter te Geleen

De Opglabbeekse bouw-en vastgoedgroep Mathieu Gijbels nv heeft het contract in de wacht gesleept voor de bouw van een groots groencenter - 'Gardenz' genaamd - in het Nederlandse Geleen, op de grens met Sittard. Het gaat om de bouw van acht complexen van in totaal 24.000 m², goed voor een waarde van ongeveer 6 miljoen euro. Groep Gijbels met hoofdkwartier in Opglabbeek telt momenteel 320 medewerkers en haalde vorig jaar een omzet van 63 miljoen euro (Groven+ incluis).

Bron: Het Belang van Limburg 11/09/2002
27 sep 2002

8 0pglabbeekse bedrijven in VKW-Limburg top 500 !

De "TOP 500 van het Limburgse Bedrijfsleven" is reeds aan haar zeventiende editie toe. De rangorde wordt bepaald op basis van het omzetcijfer van 2001. In de TOP 500 vinden we 8 bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein te Opglabbeek:
Rang Naam #Werkn Omzet
11 Yazaki Europe LTD Belgium Office 135 €285.165
93 Gijbels Groep nv 292 €50.788
148 Nexans Benelux nv 158 €30.884
155 Veldeman Bedding nv 172 €29.627
266 Intertrading nv 16 €16.475
384 Savelkoul nv 106 €10.641
456 Creyns nv 17 €8.948
496 Weltjens Transport nv 91 €8.003
06 okt 2002

Dienstencentrum voor bedrijven op bedrijventerrein Opglabbeek?

De NV Ellipro wil een dienstencentrum voor bedrijven oprichten aan de Nijverheidslaan 1172 bestaande uit conferentieruimten, vergaderzalen, zakenrestaurant, cafetaria, ontspanningsruimten, logementskamers, carwash enz...
De bebouwde oppervlakte zal minimum 2000 m2 bedragen en een tewerkstelling van 20 personen opleveren.
06 okt 2002

Herinrichting N76 – Weg naar Meeuwen

De gewestweg N-76 Weg naar Meeuwen ontsluit grotendeels het bedrijventerrein van de Gemeente Opglabbeek.Om de ontsluiting te verbeteren en veiliger te maken werd door de provinciale auditcommissie het plan goedgekeurd om een rotonde aan te leggen ter hoogte van de Bedrijfsstraat.Gelijktijdig wordt het wegvak tussen deze nieuwe rotonde en de rotonde Didden,in het kader van de verkeersveiligheid en – leefbaarheid,heringericht.Volgende ingrepen worden gepland :
 • N-76 krijgt enkel nog een verbindingsfunktie
 • Alle bedieningstoegangen tot privaatgronden en wegen worden afgekoppeld
 • Bediening van naastgelegen percelen geschiedt via ventwegen
 • Linksafbewegingen worden verhinderd via een middengeleider op de N 76
 • Het vrijliggend tweerichtingsfietspad blijft behouden


 • Deze ingrepen hebben ook gevolgen voor de inrichting van enkele gemeentewegen :
 • aanpassen kruispunten op bedrijventerrein nl. Weg naar zwartberg/Industrieweg-Noord,Industrieweg-Noord/Bedrijfsstraat en Bedrijfsstraat/Nijverheidslaan.
 • ontsluiting Wijk Nieuwe Kempen enkel nog via Weg naar Zwartberg.
 • 07 okt 2002

  CAO 82 inzake recht op outplacement

  Op 15 september e.k. werd collectieve arbeidsovereenkomst nr.82 van kracht. Deze CAO opent voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder een recht op een outplacement procedure. Deze procedure wordt uitgevoerd door een derde. In totaal kan de werknemer drie keer 20 uur dienstverlening genieten. De kosten van de procedure zijn ten last van de werkgever.
  09 okt 2002

  Belgen willen langer werken

  De Belgen die nog niet met pensioen zijn, zouden het niet erg vinden om wat langer te werken. Uit een Axa-onderzoek, gevoerd in België en Nederland, blijkt immers dat de voorkeurleeftijd om op pensioen te gaan, is gestegenvan 56 jaar in 2000 tot 57,5 jaar in 2002.
  Van de ondervraagde gepensioneerden kijkt een zeer grote meerderheid met plezier terug naar de actieve beroepsperiode. Zo'n 92 procent zegt zeer tevreden te zijn geweest over de werksituatie. Bij de niet-gepensioneerden is dat maar 78 procent. Te veel stress en een slechte werksfeer zijn de belangrijkste redenen van ontevredenheid. Overigens valt het op dat Vlamingen beduidend meer klagen over stress dan Nederlanders: terwijl één op vijf Vlamingen te hoge werkdruk signaleert, is dat in Nederland maar 15 procent. Maar hoewel Vlamingen vaker onder stress werken, ervaren ze de werksfeer beter dan in Nederland.
  09 okt 2002

  KMO's niet onveiliger, beklemtoont Unizo

  Volgens federaal minister van Tewerkstelling en Arbeid Laurette Onkelinx (PS) doen zich verhoudingsgewijs meer arbeidsongevallen voor in KMO's dan in grote bedrijven. De belangenorganisatie van zelfstandige ondernemers Unizo vindt dat onterecht en waarschuwt prompt voor stemmingmakerij. Onderzoek toont volgens Unizo vooral aan dat niet de omvang van de onderneming de kans op een arbeidsongeval vergroot, wel de aard van de sector waarin de onderneming actief is en de machines die worden gebruikt. Zo is het logisch dat in de banksector, een branche met vooral grote ondernemingen, minder kans bestaat op een arbeidsongeval dan in de bouwsector, een typische KMO-sector. Mochten kleine ondernemingen gevaarlijker zijn dan grotere, dan zou in alle sectoren de frequentiegraad van ongevallen het hoogst zijn in de bedrijven met minder dan 50 werknemers. De cijfers spreken dat tegen, beklemtoont Unizo, dat via IKMO, de preventiedienst waarmee de vereniging voor zelfstandige ondernemers nauw samenwerkt, zelf een onderzoek organiseerde. IKMO lichtte 3384 KMO's met minder dan twintig werknemers door in de bouw- , transport onderzoek - , metaal- , schrijnwerkerij- en autosector en bij bakkerijen en slagerijen. De organisatie onderzocht de bedrijven onder meer op veiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne en ergonomie. De algemene conclusie is dat de grote meerderheid van de bedrijven goed scoren op alle vlakken, al moet hier en daar bijgestuurd worden. IKMO beklemtoont op de eerste plaats de noodzaak van veiliger machines en gereedschap. Dat is vooral het geval bij slagerijen, bakkerijen en schrijnwerkerijen. In de bouw blijkt ergonomie een probleem. Daar doen zich vrij veel rugproblemen voor, wat natuurlijk samenhangt met de aard van het werk. Ook in de transportsector is ergonomie een knelpunt: 22 procent van de bedrijven haalt op dat punt een negatieve score. Maar globaal kan, op basis van de IKMO-gegevens, gesteld worden dat het goed gaat met de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de KMO-werknemers.
  20 okt 2002

  Group Gijbels neemt gevelbouwer Groven+ over

  De bouw-en immobiliëngroep Gijbels heeft voor 100% de aandelen verworven van Groven+, gekend bouwer van aluminiumgevels in Puurs. Met deze overname versterkt Gijbels Group namelijk niet alleen zijn marktpositie en relatie met leveranciers en onderaannemers, de industrie-en kantoorbouwer kan samen met Groven+ voortaan ook een vollediger en meer gedifersifieerd bouwpakket van aluminium en glas aanbieden, van gevels en dakstructuren tot ramen, deuren en luifels.
  21 okt 2002

  Wonen in Opglabbeek duurder dan het gemiddelde in Limburg!

  De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen bij openbare verkopen en verkopen uit de hand bedroeg in 2001 in Opglabbeek € 103.822, dit is 13,70% boven het provinciaal gemiddelde (€ 91.310). De gemiddelde verkoopprijs per vierkante meter bouwgrond bij openbare verkopen en verkopen uit de hand bedroeg in 2001 in Opglabbeek € 53,77 , dit is 8,43% boven het provinciaal gemiddelde (€ 49,59). (Bron Economisch Rapport augustus-september 2002 GOM-Limburg)
  11 nov 2002

  Faillisement CD-Gaz bvba uitgesproken

  Op 4 december 2001 heeft de rechtbank van Koophandel te Tongeren het faillissement uitgesproken van de BVBA CD Gaz België,Industrieweg Noord 1150 te 3660 Opglabbeek. De curatoren hebben van deze rechtbank de machtiging om het onroerend goed uit de hand te verkopen. De industriële bestemming van het perceel wordt niet gewijzigd en het perceel industriegrond zelf zal verkocht worden aan de NV Gebroeders De Rijk België, Industrieweg Noord 1125 te 3660 Opglabbeek terwijl de gebouwen verkocht worden aan ING Asset Finance Belgium NV,Kortenbergstraat 71 te 1000 Brussel. Deze laatste zal via een leasingovereenkomst de gebouwen verhuren aan de NV Gebroeders De Rijk België.
  11 nov 2002

  Diverse items uit de bestuursvergadering van 5/11/2002

  Het ledenaantal van OCO vzw bedraagt momenteel 94 en betekent een stijging van 50 procent ten overstaan van 2001.

  Het overleg tussen het OCO-Bestuur en de schepen van Industrie Paesen is een vast maandelijks item geworden en begint stilaan zijn vruchten af te werpen. Hebt U in dit verband vragen of probleemstellingen, laat het ons weten en wij kaarten dit aan.

  De laatste nieuwsjes worden steeds aangevuld op onze website www.oco.be
  Kijk dus regelmatig naar deze website zodat U up to date blijft. Mocht U mededelingen, recente nieuwsjes of ontwikkelingen hebben binnen uw bedrijf, aarzel niet en laat het ons weten via de website, optie “Contact – Contactformulier” en uw collega zal hiervan binnen de kortste keren weet hebben.

  Intussen wordt er gewerkt aan een nieuw logo voor OCO vzw.

  In de nabije toekomst zal getracht worden een ontmoeting te organiseren tussen de voltallige Gemeenteraad en het Bestuur van OCO vzw teneinde een duidelijk overzicht te geven aan onze politici inzake de problematiek en de belangen van het bedrijventerrein.
  18 nov 2002

  Het bedrijventerrein ging wandelen op zondag 17 november 2002

  De traditionele Herfsthappening vond ook dit jaar weer grote bijval. Een heerlijk ochtendbuffet verwelkomde de 85 wandelaars tegen de klok van 8.30 H. op het recreatiegebied Het Laer. Ondernemers en werknemers, mannen en vrouwen, aankomende jeugd en kleine pagadders maakten van de groep een kleurrijke bedoening. Na een stevig ontbijt werden de luxeschoentjes geruild voor de wandelschoenen en trok de hele bende de Opglabbeekse bossen in ten noorden van het bedrijventerrein , ook wel genoemd “De Grote Heide” en iets verderop de “Donderslag”. Een prachtige omgeving met vooral als aandachtspunten de schitterende bosvennen zoals het Turfven en de Ruiterskuil. Aan deze laatste werd een rustpauze ingelast onder de vorm ven een pitstop met een aanbod van allerlei heerlijke drankjes zoals Glühwein, Schnaps en frisdranken. Tegen de noen keerde het gezelschap, een beetje aangewakkerd door het vochtige goedje, babbelend en lachend terug naar het Het Laer waar een deugdelijk aperitief en een warm middagmaal de gasten nog kon boeien tot in de vooravond. Toffe dag!!

  Bekijk ook de foto's van de Herfsthappening!
  28 nov 2002

  Foto's Herfsthappening!

  04 dec 2002

  Premies arbeidsongevallenverzekering stijgen op 1 januari 2003

  De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de Prijzencommissie individuele prijsverhogingsdossiers voor de arbeidsongevallenverzekering ingediend. Verschillende werkgeverfederaties maakten bij de minister van Economische Zaken bezwaar tegen deze verhogingen. Maar ondanks deze actie keurde de minister de aanvragen in grote lijnen goed zodat de verzekeraars, afhankelijk van het geval, hun tarieven vanaf 1 januari 2003 mogen verhogen.

  Concreet betekent dit dat de meeste ondernemingen de premievoet van hun arbeidsongevallenverzekering voor arbeiders en bedienden, inclusief de weg van en naar het werk, op 1 januari 2003 met maximum 7,5% zullen zien stijgen. Voor bedrijven met meer dan 200 arbeiders of 50 bedienden zal de verhoging geval per geval bekeken worden. Bedrijven waarvan de premievoorwaarden in 2002 werden herzien, zouden in principe geen verdere premieverhoging opgelegd krijgen.

  De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen deze tariefverhoging per brief meedelen. In sommige gevallen zal de verhoging enkel vermeld worden op de eerste factuur voor het verzekeringsjaar 2003. We raden onze leden aan de nieuwe premies, vermeld op de factuur, zorgvuldig te verifiëren.

  Klanten hebben 3 maanden de tijd om hun contract eventueel op te zeggen. De opzegging wordt effectief bij het verstrijken van deze termijn van 3 maanden. De periode tussen het versturen van de opzegging en de stopzetting bedraagt wel minstens één maand.
  28 dec 2002

  Aan iedereen een prettige jaarwisseling!

  Het bestuur van OCO wenst iedereen een prettig uiteinde, en het allerbeste voor 2003!

  We herinneren nogmaals aan de nieuwjaarsreceptie welke doorgaat op 16 januari 2003. Inschrijven kan online (enkel voor OCO-leden) via de rubriek "activiteiten".