Login

Nieuws archief

02 jan 2015

GPS voor industrienummering

Een groot aantal Limburgse bedrijventerreinen - waaronder ook het bedrijventerrein van Opglabbeek - is uitgerust met industrie- en havennummering. In totaal gebruikt ongeveer 30% van de Limburgse bedrijven vandaag de industrienummering. Dankzij deze nummering, die kenbaar gemaakt wordt op de toegangswegen naar een bedrijventerrein en op het terrein zelf, kunnen bezoekers en leveranciers snel en efficiënt een bedrijf bereiken. Een belangrijk minpunt is echter dat deze industrienummering vooralsnog niet is opgenomen in de verschillende GPS-systemen.

Om de zoektocht naar bedrijven met industrienummering nog efficiënter te maken, biedt POM Limburg een eenvoudige toepassing aan waardoor de industrienummers automatisch worden opgenomen in diverse GPS-systemen. Op de website www.pomlimburg.be kan u zogenaamde ‘Point of Interest’ bestanden downloaden die bestaan uit de industrienummering op Limburgs grondgebied. Deze bestanden kunnen opgeladen worden naar elk GPS-toestel (bv. Garmin, Mio, TomTom) waardoor gebruikers gemakkelijk de gewenste nummer kunnen opzoeken en hun navigatietoestel kunnen volgen tot voor de deur van het bedrijf. Zo rijdt een (vrachtwagen)chauffeur, leverancier, klant of andere bezoeker via de aangewezen weg tot aan de poort van de bestemming en wordt zwaar vrachtverkeer geweerd uit de dorpskernen. POM Limburg overlegt momenteel met Trimble en Transics om deze gegevens op te nemen in hun professioneel ingebouwde boordsystemen voor vrachtwagens.

POM Limburg biedt ook een scheurkalender met het juiste webadres aan, die ze kunnen bevestigen aan de toegangspoort. Op die manier kunnen leveranciers en klanten gemakkelijk naar de website van POM Limburg surfen en de bestanden downloaden. Via www.pomlimburg.be/gps kunnen bedrijven de scheurkalender aanvragen.
29 jan 2015

Nieuwjaarsreceptie 29-01-2015

Op 29 januari vond ten huize "Mathieu Gijbels NV" de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Dat er een goede opkomst zou zijn, wisten we reeds op voorhand, met een kleine 200 inschrijvingen. De accommodatie kon niet beter en onze traiteur had naar goede gewoonte ook weer zijn best gedaan. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, het was er weer een gezellige boel. WM.

10 feb 2015

Herinnering enquête Ruimtebehoefteplanner

Graag doen we nog eens een oproep aan alle leden om de enquête van Voka – KvK Limburg en Gemeente Opglabbeek in te vullen via deze link. Tot nog toe hebben slechts 9 bedrijven van Opglabbeek gereageerd.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk reacties te verzamelen om een juiste analyse te bekomen van de uitbreidingsbehoeften van ons bedrijventerrein. Hoe meer reacties, hoe meer er rekening wordt gehouden in de beleidsvorming!

U kan nog tot 15 februari deelnemen.
23 feb 2015

Computervirus bedreigt Limburgse bedrijven

Volgens een aantal ICT-experts is er een nieuw en gevaarlijk virus in omloop bij Limburgse ondernemingen. Het gaat om het Crypto Locker Virus. “Dit virus wordt voornamelijk verspreid via e-mail en bevat zogezegd informatie over facturen, inkomende faxberichten of leveringsbevestigingen,” zegt Marc Meerten van ITC Belgium. “Het zorgt ervoor dat je bestanden, zowel lokaal als op de netwerkschijven, ‘versleuteld’ worden. Meer concreet bevat het mailbericht bevat een .zip-bestand waarin dit virus zich bevindt. Voor de ontvanger lijkt het alsof dit bestand een normale PDF of Word-document bevat. Als je geïnfecteerd bent door dit virus, zal een bericht op je scherm verschijnen waarbij gevraagd wordt om een bepaalde som te betalen om deze files te decoderen.”

Dit moet je uiteraard niet doen. “We raden gebruikers aan om geen bijlagen te openen van onbekende of onverwachte afzenders,” adviseert Meerten. “Je bent dus ook best voorzichtig bij het openen van bijlagen van vertrouwde afzenders, tenzij je ze verwacht. Bij twijfel contacteer je best je ICT-specialist.”


09 mrt 2015

Ook inbrekers prospecteren ...

Tijdens de maandelijkse consortiumvergadering, vernamen we van de politie dat bij verschillende bedrijven op ons industrieterrein werd vastgesteld dat de omheiningsdraad werd beschadigd/doorgeknipt, wat kan duiden op voorbereidend werk ... Bij deze zouden we iedereen willen oproepen regelmatig een rondgang uit te voeren en onregelmatigheden te melden. Dit kan bij een lid van de consortiumbewaking of rechtstreeks bij de politie, hetgeen enkel kan bijdragen tot een veiliger industrieterrein.

19 mrt 2015

Mogelijke internetaansluitingen op ons industrieterrein

Op donderdag 19 maart organiseerde OCO een ontbijtvergadering rond mogelijke internetaansluitingen op het  industrieterrein in Opglabbeek. Onder deskundige leiding van oud-voorzitter Jo Janssen, bestuurder van JOJO systems, kwamen specialisten van Telenet en Proximus uitleg geven over vermeld onderwerp. Na afsluiting van de uiteenzettingen was er nog de mogelijkheid om persoonlijk uitleg te vragen aan de sprekers. Met een opkomst van 25 bedrijven en een 40-tal leden, kunnen we de activiteit als geslaagd beschouwen.
26 mrt 2015

Graafwerken Industrieweg-Noord van 27/03/15 t.e.m. 14/04/15

Telenet zal graafwerken uitvoeren tussen 27 maart en 14 april in de Industrieweg-Noord tussen huisnummers 1165 (= Gebr. Janssen) en 1199 (= Drukkerij Paesen).
Om de hinder voor de bedrijven tot een minimum te herleiden zullen er plaatselijk bruggetjes voorzien worden voor de inritten. Het is echter mogelijk dat gedurende enkele uren overdag de toegang versperd zal zijn.
30 apr 2015

Verkeersproblematiek aan rotonde DHL - TSSI (Weg naar Meeuwen)

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie tekenden heel wat bedrijven onze enquête omtrent de verkeersproblematiek op de Weg naar Zwartberg, meer bepaald aan de rotonde bij DHL en TSSI.
We kregen onlangs bericht dat minister Weyts opdracht heeft gegeven aan Wegen en Verkeer Limburg om de problematiek verder te onderzoeken.

Het is een eerste stap naar een oplossing. We houden onze leden verder op de hoogte als er meer nieuws is.
26 mei 2015

OCO sluit 100ste lid aan!

We zijn trots te kunnen melden dat we de kaap van 100 leden hebben behaald.
Reeds enkele maanden doen we heel wat inspanningen om nieuwe leden te werven om het bedrijventerrein en de productiebedrijven daarbuiten nog beter te kunnen vertegenwoordigen.

Houd de pers in de gaten, we zullen er in de komende dagen geregeld opduiken!

Wil je ook aansluiten bij OCO? Neem dan contact op met Wouter Van Bussel.
01 jun 2015

Subsidie voor werknemers 54+

Wist je dat... er een premie bestaat voor werknemers van 54+, ook voor bestaande werknemers?
Meer informatie vind je op deze website van de Federale Overheid.
01 jun 2015

Updaten lijsten contactpersonen

De Werkgroep Consortiumbewaking wil U eraan herinneren dat het belangrijk is de lijst van de contactpersonen in geval van calamiteiten, steeds actueel te houden. Regelmatig stellen we vast dat de verkeerde personen worden gecontacteerd bij incidenten, zoals inbraak-, brand- en andere meldingen. Aldoende gaat er geen kostbare tijd verloren en wordt niemand nutteloos opgebeld.

WM 29 jun 2015

OCO Culinair

Op 25 juni vond de jaarlijkse activiteit "OCO Culinair" plaats in de Slagmolen.

Met 91 inschrijvingen en 86 aanwezigen was het "full house".

De weergoden waren ons gunstig gezind, zodat we a volonté buiten van het aperitief konden genieten.

Daarna werden we binnen verwend met lekker eten en aangepaste wijnen.

Als kers op de taart trakteerde de firma NV Gijbels iedereen op een lekker degustief, als ik goed geteld heb, 2 :-).

We mogen stellen dat de activiteit geslaagd is, op de foto's ook enkel lachende gezichten.

WM.

05 aug 2015

Pendelfonds - nieuwe oproep!

Het Pendelfonds is een Vlaams subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen.
Sinds eind juni is een nieuwe oproep gestart waardoor werkgevers tot 29 november 2015 een subsidieaanvraag kunnen indienen.

WIE KAN EEN DOSSIER INDIENEN?
 • een individueel bedrijf
 • een groep van bedrijven
 • een andere private instelling (zoals een vzw)
 • een samenwerking tussen private en publieke instellingen
 • Overheden kunnen een subsidievraag indienen op voorwaarde dat ze samenwerken met minstens één private werkgever die zelf ook maatregelen neemt voor zijn werknemers.
 
WELKE MAATREGELEN KOMEN IN AANMERKING?
 • Realisatie van nieuwe infrastructuur: fiets- of voetgangers-doorsteek,  fietsenstallingen, carpoolplaatsen, …
 • Bedrijfsorganisatorische initiatieven: een mobiliteitscoördinator aanstellen, een fietshersteldienst organiseren, …
 • Creatie van een nieuw vervoersaanbod dat het bestaande aanbod aanvult zoals bedrijfs- of pendelfietsen
 • Informatie- en sensibilisatiecampagnes die werknemers duurzamer doen pendelen

HOE DIEN JE EEN DOSSIER IN?
 • Vraag een dossiernummer aan op www.pendelfonds.be (tot 29 oktober 2015)
 • Contacteer het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) van je provincie voor begeleiding en het juiste formulier. De gegevens vind je onderaan deze mail.
 • Werk een goed project uit, vul het formulier in en lever bewijzen van sociaal overleg aan ten laatste op 29 november 2015
 
VRAGEN?
 • Klik op de folder onderaan dit bericht.
 • Contacteer Mobidesk Limburg, het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Limburg, met je ideeën en/of vragen. Meer informatie over gratis begeleiding vind je alvast opwww.mobidesklimburg.be
 • Surf naar www.pendelfonds.be voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure
14 sep 2015

NIET TE MISSEN: De Langste Eettafel

De interesse is groot dus vergeet niet om tijdig in te schrijven voor deze activiteit.
Trommel al je medewerkers op voor een gezellige lunch onder de geburen!

Alle info op deze link.
28 sep 2015

Bedrijfsbezoek aan Stayen in Sint Truiden

Op 24 september zijn we met een bus naar Stayen getrokken voor een bedrijfsbezoek, waar we een rondleiding kregen van een zeer gepassioneerd oud speler van STVV. Wat velen misschien niet weten, is dat op de site van STVV een business-complex gebouwd is, waarvan het voetbalterrein deel uitmaakt, redelijk uniek in België. Het grote voordeel hiervan is dat er niet slechts eenmaal per 14 dagen iets te doen is, maar dagelijks werkgelegenheid is voor 900 a 1000 personen. Na de interessante rondleiding, werd de inwendige mens versterkt met friet en koninginnenhapje, en kreeg iedereen 3 consumpties om van te genieten bij het nababbelen.

WM

29 sep 2015

De langste eettafel

Ook dit jaar werd op dinsdag 29 september bij Gijbels NV de langste eettafel georganiseerd tussen 12 en 13 uur, onder het thema "week van de verbondenheid". Iedere medewerker op het industrieterrein was welkom en kreeg soep en water aangeboden. Voor de boterhammen moest men zelf zorgen. Vorig jaar was er een opkomst van 114 personen. Dit jaar wilde de organisator een grotere opkomst en sprak het bestuur van OCO aan om er samen met hen de schouders onder te zetten. Het resultaat mocht er zijn, het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar was bijna verdubbeld.

WM

05 okt 2015

Ontdek je financieel voordeel bij aankoop diensten en producten uit de sociale economie

De stad Genk en de gemeentes As, Opglabbeek en Zutendaal bieden vanaf september 2015 een eenmalige financiële stimulans aan voor bedrijven en organisaties op hun grondgebied die voor het eerst gebruikmaken van de diensten van een sociale onderneming.
 
Met deze ‘kennismakingscheque' willen de gemeentes de contacten tussen de reguliere en de sociale economie stimuleren.
Vaak wordt er nog een zekere ‘afstand’ ervaren tussen de sector van de sociale economie en de reguliere economie.
Via de ‘kennismakingscheque’ en de brochure sociale economie in uw regio willen wij je laten kennis maken met de verschillende vormen van sociaal ondernemen en het aanbod van sociale ondernemers binnen onze regio.
 
Je ontvangt bij je eerste aankoop een tegemoetkoming in de vorm van een kennismakingscheque vanuit de lokale overheid.
Deze heeft een maximale waarde van 250 euro en vraagt een minimale eigen inbreng van 250 euro.

De kennismakingscheque is een initiatief van het IGS.
 
Interesse?
 
Contacteer kennismakingscheque@genk.be voor meer info.
26 okt 2015

Herfsthappening 25/10/2015

Op zondagmorgen om 09.00 uur stonden we weer met een kleine 100 natuurliefhebbers vertrekkensklaar voor een wandeling van +- 7 km door de bossen en weilanden. Het vertreksein werd gegeven aan "Sentower park". De weergoden waren ons dit jaar niet zo goed gezind, want af en toe moest er een regenkap of paraplu aan te pas komen. Janin en haar team stond naar goede gewoonte weer 2 keer opgesteld met koffie, choco, croissants en een beetje verder met boswandeling, jenever enz.

Na de inspanning werden we in het fietscafé verwend met een lekker "breugheliaans" buffet, en werd er bij een drankje nog wat nagepraat, waarna iedereen langzaam voldaan huiswaarts keerde.

WM

11 dec 2015

OCO Winter Happy Hour 10/12/2015

Op woensdag 9 december werden de tenten andermaal opgebouwd in de hallen van Logis vzw voor de jaarlijkse activiteit "OCO winter happy hour", dit jaar met een Griekse barbecue. Met een 80-tal inschrijvingen, de nodige drankjes en een gemotiveerde dj, werd het weer een gezellige boel. Oco-lid "Clé Vastgoedadvies bvba" was event sponsor, niet enkel financieel, maar Erwin stak ook ter plaatse de handen uit de mouwen.

WM