Login

Nieuws archief

16 jan 2014

Verkeersproblematiek op het Industrieterrein

Sinds enkele maanden is er op sommige plaatsen op ons industrieterrein overlast omwille van het parkeren van vrachtwagens langs de weg.
Dit is oa het geval aan Scania, na het knippen van de weg.
Er waren reeds meerdere contacten tussen de gemeente en OCO aangaande deze problematiek.
De bedoeling is om naar het model van Genk een oplossing uit te werken (www.mcgenk.be) :
  • Enerzijds het uitvaardigen van een parkeerverbod op ons industrieterrein (stilstaan is enkel toegestaan voor laden en lossen)
  • Parkeerplaatsen en/of bestaande alternatieven aanbieden aan de vrachtwagenchauffeurs.

De gemeente gaat OCO kortelings uitnodigen om deze bovenstaande punten samen met de politie te bespreken.

Voor wat betreft het aanbieden van parkeerplaatsen is de gemeente momenteel een drietal pistes aan het bekijken :
  • Er is een eerste contact geweest met Machiels om het parkeerterrein tegenover hun hoofdingang te mogen gebruiken. Dit zal echter geen lange termijn oplossing bieden.
  • De gemeente zou mits een uitgave en goedkeuring ruimtelijke ordening, tijdelijk verhardingen kunnen aanleggen op het perceel achter de Bewel om een draaicirkel te voorzien en om zo een beperkt aantal vrachtwagens te laten parkeren. Wat de gemeente doet twijfelen zijn de kosten, de afvaltroep (draait gemeente op voor afvalkost van buitenlandse chauffeurs), het aantrekken van nog meer vrachtwagens en vooral wat indien straks bij terug afgraven van de grond blijkt dat er vervuiling van mazout zou zijn en een sanering zich aandient.
  • Voorstel vanuit OCO was om de parking achter Didden (kruising Weg Zwartberg en Rondpunt tegenover de zwarte berg) als parkeerplaats te laten fungeren. Antwoord van de gemeente op dit voorstel is dat dit momenteel moeilijk haalbaar is. De bedoelde parking is van Agentschap wegen en verkeer. Er is hierover een toezegging van reeds jaren geleden (doch de budgetten bij wegen en verkeer ontbraken) om deze parking volledig op te maken en daarna over te dragen aan de gemeente. De burgemeester heeft kortelings een afspraak met betrokkenen in een ander dossier en gaat naar de stand van zaken vragen.
De gemeente benadrukt dat ze zeker willen vermijden dat welke oplossing ook wordt uitgewerkt, deze niet gaat dienen als gratis alternatief voor vrachtwagens die in Genk wel moeten betalen.
De gemeente krijgt signalen door dat de meeste vrachtwagens hier namelijk niet thuishoren.

Er wordt dus aan een oplossing gewerkt. Oco rekent er ten zeerste op dat deze er snel zal komen.
WM
02 feb 2014

Materialenscan

Grondstoffen worden schaars en duur, ook voor u.
Er duurzaam en verstandig mee omspringen is dus nodig.
De OVAM en het Agentschap Ondernemen willen u daarbij helpen.
Samen ontwikkelden ze daarom een materialenscan.
Met dit instrument krijgt u een zicht op uw huidig materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan.
Eenvoudige simulaties tonen u hoe u de milieu-impact én uw productiekosten kan verlagen.
De scan wordt uitgevoerd door geselecteerde adviseurs én is bovendien gratis!
Goesting gekregen? Op deze site leest u hoe u ook uw bedrijf een materialenscan kado kan doen.

www.materialenscan.be/aan-de-slag

WM
03 feb 2014

Nieuwjaarsreceptie 30 januari 2014

De nieuwjaarsreceptie was weer, zoals altijd al, de "place to be".
De sfeervolle toonzaal van Schreurs Project leende zich ideaal om deze start van het nieuwe jaar te laten doorgaan.

Nogmaals onze dank aan Jos en Erwin!
22 apr 2014

Heraanleg Weg Zwartberg

Weldra starten de werken mbt de aanleg van nieuwe, vrijliggende fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel.
De uitvoeringsplannen zijn klaar en de werken werden toegewezen aan de aannemer Kumpen.

Het gemeentebestuur heeft laten weten dat alle leden van de Ondernemersclub welkom zijn op de vergadering.
Op dat Infomoment zal concrete informatie gegeven worden over de nakende infrastructuurwerken : startdatum, omleidingen, ... Deze vergadering vindt plaats op woensdag 23 April 2014 om 19.30 uur in den Ichter - Zaal D+E (Kapelstraat 16)

WM
25 apr 2014

Werken Weg Zwartberg

Op 5 augustus starten de wegenwerken op de Weg naar Zwartberg.
Over de volledige lengte van de werf wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.
Verkeer richting centrum kan doorrijden, verkeer in de richting van Zwartberg wordt omgeleid via het industrieterrein.
Deze omleiding was voor bouwverlof al van kracht, toen de voorbereidende werken werden uitgevoerd.
Nu wordt de volledige rijbaanhelft ingenomen als werfzone. Het aanpalende fietspad wordt namelijk geheel opgebroken
om de nieuwe riolering en huisaansluitingen kunnen aan te leggen.
De werken duren minstens tot eind november. Bij slecht weer kunnen ze langer duren.

Met vragen over de praktische uitvoering kan men steeds terecht bij de werfleider van de firma Kumpen, de heer Nick Mouchaers.
Hij loopt dagelijks op de werf rond of zit in de werfkeet op de Maaslandparking in de Industrieweg-Zuid.
Andere vragen of opmerkingen kunnen best aan de dienst werken gericht worden: Ronny Langens en René Schreurs – 089 85 49 62.

WM.
07 jul 2014

OCO Culinair 26 juni 2014 - Fotoverslag

Op donderdag 26 juni had de 20 ste OCO Lunch plaats. Het was, zoals altijd, een zeer gezellige activiteit waar vele nuttige contacten gelegd werden!

Huidig voorzitter Jo Janssen kondigde zijn ontslag als voorzitter aan. Vanaf 1 januari 2015 zal OCO een nieuwe voorzitter krijgen. Deze zal bekend gemaakt worden tijdens de viering van 20 jaar OCO op 25 september!
25 sep 2014

Nieuwe voorzitter OCO is bekend

Op 25 september had de jubileumviering voor de 20 ste verjaardag van de Ondernemingsclub Opglabbeek plaats!
Onder aanwezigheid van een 8-tal eregenodigden en een 140-tal OCO leden werd de nieuwe voorzitter bekend gemaakt en werd ook deze nieuwe website als "geopend" verklaard!
Vanaf 1 januari 2015 zal Gery Daniels (Opleidingscentrum Logis) het mandaat als voorzitter op zich nemen voor minstens 2 jaar!

Kijk even mee naar de foto's van 20 jaar OCO

JJ
14 nov 2014

Werken op de Weg naar Zwartberg

De werken op de Weg naar Zwartberg naderen hun einde.
Volgens de planning wordt woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21/11 het wegdek vernieuwd. Hiervoor zal de rijbaan volledig afgesloten worden.  Er is dan geen verkeerscirculatie meer mogelijk, ook geen plaatselijk verkeer.

De omleiding zal dus zowel van als naar Opglabbeek via het bedrijventerrein verlopen.  Dit zal nog extra hinder en vertragingen met zich meebrengen. Er wordt gevreesd voor zeer grote doorstromingsproblemen, vooral ter hoogte van de rotonde aan DHL, zeker in de spitsperiodes.

De politie zal op bovenvermelde dagen ondersteuning voorzien tijdens de ochtend- en avondspits, om het verkeer toch nog enigszins vlot proberen te houden.

Vanaf zaterdag 22/11 wordt de Weg naar Zwartberg terug open gesteld, in de rijrichting naar Opglabbeek-centrum.

24 nov 2014

Herfstwandeling 23 november

Locatie SENTOWER PARK - Opglabbeek

Een mooie herfstdag en de zon was mede van de partij...
Met zijn allen (±105 man) hebben we om precies te zijn 7,9 km afgelegd... 
Zoals ieder jaar werden de tussenstops weer netjes verzorgd met ontbijt, soep, warme chocolademelk, een borreltje, ... 
Rond de middag werd er voor een mooie lunch gezorgd! Mmm... en lekker dat dat was!!!
Gezelligheid troef dus en iedereen heeft dan ook genoten van deze alweer succesvolle herfstwandeling!!!
09 dec 2014

De Luidste Post 18 december 2014

Op 18 december draaien de werknemers van Ford en heel wat mensen van de toeleveranciers hun laatste post.
Op de dag dat de laatste Ford van de band rolt, laten de Genkse kerkklokken, moskees en brandweersirenes gedurende twee minuten van zich horen. Doe ook mee aan De luidste post op 18 december om 12u30. Kom naar buiten en laat van je horen op jouw manier!

De Stad Genk vroeg aan de omliggende gemeenten om ook deel te nemen aan deze solidariteitsactie. Het college van burgemeester en schepenen van Opglabbeek roept daarom alle scholen, de kerk en de bedrijven op om "lawaai" te maken.

Wanneer? Op 18 december om 12u30
Wat? Gedurende twee minuten laten we allemaal samen van ons horen. Wanneer velen meedoen, maken we samen een symfonie van solidariteit en hoop voor de toekomst. De Genkse brandweer, de kerken en moskees doen alvast mee. Meedoen aan De luidste post kan iedereen en is heel eenvoudig. Laat van je horen op jouw manier, waar je op dat moment ook bent: claxonneren in de auto, je fietsbel laten rinkelen, een muziekinstrument bespelen, slaan op een pot of pan, je gsm of je stem gebruiken, …

Meer info vind je hier.
10 dec 2014

Nationale staking 15/12/14

Zoals jullie weten zal er maandag 15/12/14 een nationale staking worden georganiseerd door de vakbonden.

OCO krijgt heel wat vragen van bedrijven uit Opglabbeek, maar ook van leveranciers en personeel van onze leden-bedrijven, wat voor invloed dit zal hebben voor het industrieterrein hier te Opglabbeek.
Helaas, we kunnen hier geen sluitend antwoord op geven, maar we durven, als we de geruchten mogen geloven, wel melden dat er stakingsposten kunnen zijn.
We weten dat dit zeer vaag is en we zouden ook liever een sluitend antwoord geven, maar het is zeer moeilijk om op dit ogenblik een correcte inschatting te maken.

Wat onze ondernemersclub wil onderstrepen is, dat wij als spreekbuis voor het industriegebied, respect hebben voor het recht op staken, maar we willen ook vragen dat iedereen respect toont voor recht op werk.
10 dec 2014

Fraude door "Domeinregistratie BE Domein Host"

We kregen melding van frauduleuze e-mails die in omloop zijn. Het betreft een bericht vanwege ".BE Domein Host [mailto:info@bedomeinhosting.be]" waarin u wordt gevraagd de bijgevoegde factuur te betalen.
Let op: dit is een poging tot oplichting! Betaal niets en onderteken niets!

Ook Voka Limburg meldde dit reeds in haar nieuwsberichten: hier kan u het artikel lezen waarin ook andere bedrijven genoemd worden met soortelijke praktijken.

Verschillende OCO-leden ontvingen al een dergelijke e-mail. Indien u ook benaderd werd, kan u bij E-cops en FOD Economie een aangifte doen. Op deze laatste link kan u ook terug vinden wat u kan doen als u toch al betaald heeft.

Met dank aan Carlo Dautzenberg om ons te informeren.
11 dec 2014

Winter Happy Hour 11 december 2014

We hebben opnieuw een gezellige en vooral lekkere editie van de jaarlijkse Winter Happy Hour achter de rug.
Bedankt aan de aanwezigen! Hieronder kan je de foto's zien van dit evenement.