Login

Nieuws archief

09 jan 2007

Perscommuniqué 13 december 2006 - Consortiumbewaking in Opglabbeek een succes

Partners tekenen een samenwerkingsprotocol.
Lees hier verder...
23 jan 2007

Maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot innovatie !

Bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn beter in staat te innoveren en leveren betere prestaties. Dit blijkt uit onderzoek van Toos Hofstede waarmee ze afstudeerde aan de faculteiten Gedragswetenschappen en Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Kenmerk van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat de organisatie niet alleen gefocust is op financiële aspecten, maar ook oog en oor heeft voor alle sociale en ecologische onderwerpen die de organisatie aangaat. In plaats van het maken van winst staat het creëren van waarde voorop. Bedrijven en organisaties die deze benadering het meest consequent toepassen zien eerder innovatiekansen en verbeteren daardoor hun organisatieperformance, bewijst het Twentse onderzoek. Innovatiekansen Onderzoekster Toos Hofstede bekeek bij zes bedrijven, waaronder Interpolis, Gulpener en InterfaceFlor hoe ver zij maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun strategie doorvoeren. Hofstede concludeert dat een organisatie die het meest open staat voor haar omgeving eerder innovatiekansen ziet, sneller inspeelt op marktkansen en beter risico's verkleint. Bovendien houdt deze organisatie zowel haar werknemers als externe stakeholders (klanten, ngo's en de bredereomgeving) tevreden.
26 jan 2007

Nieuwjaarsreceptie op 25 januari... een groot succes!

Voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was iedereen van harte welkom in de nieuwe toonzaal van MARTENS TRACTOR.

Bedankt JEAN KNEVELS dat wij gebruik mochten maken van deze prachtige locatie!

Het werd dan ook een geslaagde avond met een top-aantal van ruim 140 aanwezigen!!!

Wij danken onze eventsponsors Arcalius bvba - Alliacta - Weltjens Transport nv en T.S.S.I. nv
12 feb 2007

Alliacta, Arcalius, Weltjens Transport en TSSI (Truck Service Station International) eerste 'event partners' van OCO

Ook uw bedrijf kan nog steeds een structureel- of event partnership aangaan met OCO! Wij onderscheiden twee soorten partnerships: Structureel partnership (1.000 €/jaar) Event partnership (prijs afhankelijk per activiteit) Een structureel partnership duurt 1 jaar en kost € 1.000. Hiervoor krijgt u: - Uw logo (zwarte opdruk) op ons drukwerk - Uw logo met link op de homepage van onze website www.oco.be - Visuele aanwezigheid op de locatie van onze activiteiten (max. 1m² - door uw bedrijf aangeleverd) - Naamvermelding tijdens onze activiteiten - De mogelijkheid om uw producten of diensten te promoten tijdens onze activiteiten - Maximum 4 structurele partners per kalenderjaar Een event partnership is verbonden aan een door u gekozen activiteit van O.C.O. en kost tussen € 100 en € 300 naargelang de activiteit. Hiervoor krijgt u: - Uw logo (zwarte opdruk) op het drukwerk van de door u gekozen activiteit - Naamvermelding tijdens de door u gekozen activiteit - Maximum 4 event partners per activiteit Wenst u als bedrijfsleider of kaderlid een partnership aan te gaan met O.C.O? Gelieve contact op te nemen met onze ondervoorzitter Rudi Smeets (089 85 34 53 of rudi@oco.be)
19 mrt 2007

Oco verwelkomt 5 nieuwe leden !

Oco groeit en dat is een positieve evolutie. We kunnen zo een nog groter gewicht in de schaal werpen om de belangen van de Opglabbeekse bedrijven te behartigen. Graag verwelkomen wij vanaf 2007 de firma's Electra Bree, Plastiservice Projects, lasertechniek, Alphatec en CAB construct. Indien u meer info over deze bedrijven wenst, kijk dan op onze website onder de rubriek "bedrijventerrein".
20 mrt 2007

Persbericht werkbezoek van Patrick Dewael

OPGLABBEEK 20/03 (BELGA) = Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld), bevoegd voor private veiligheid, heeft dinsdag het project consortiumbewaking in de gemeente Opglabbeek een mooi voorbeeld van een geslaagde publiek-private samenwerking inzake veiligheid genoemd, dat navolging verdient.

Dewael zei dat tijdens een bezoek aan het initiatief van extra bewaking tijdens de nacht en in het weekend op bedrijventerreinen, georganiseerd door de gemeente Opglabbeek, de lokale politie van de zone Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal, de bewakingsfirma Securitas en de Ondernemersclub Opglabbeek. Volgens de minister verdient het project zeker navolging, op voorwaarde dat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals duidelijke afspraken met de lokale politie.

De werkgroep consortiumbewaking in Opglabbeek werd in 1997 opgericht na een golf van diefstallen, pogingen tot inbraak en vandalisme op de bedrijventerreinen in Opglabbeek. Na tien jaar werking kan het project bijzonder goede resultaten voorleggen. Zo ging het aantal effectieve inbraken en pogingen tot inbraak zienderogen achteruit en werd een aantal misdrijven met de hulp van de bewakingsfirma opgelost door de politie. Voorzitter Luc Noten van de Ondernemersclub Opglabbeek zei dat de consortiumbewaking momenteel kan rekenen op een aansluitingsgraad van 47 procent, een percentage dat volgens hem veel te laag ligt. Om het aantal deelnemende bedrijven te verhogen, gaan de initiatiefnemers overstappen naar een tariefsysteem met een grotere diversiteit. De kostprijs varieert dan, op basis van de bebouwde oppervlakte, van 50 tot 325 euro per maand. In zijn toespraak wees Dewael er nog op dat de overheid deze legislatuur al heel wat inspanningen deed op het vlak van beveiliging van bedrijven. Zo kunnen ondernemers al enkele jaren genieten van een verhoogde fiscale aftrek inzake investeringen om lokalen te beveiligen. De procedure voor de verhoogde fiscale aftrek voor beveiligingsmaatregelen zal dit jaar nog aantrekkelijker en eenvoudiger gemaakt worden, zo kondigde Dewael aan. De minister denkt eraan het huren van diensten van private bewakingsfirma's door bedrijven mee op te nemen in het pakket van fiscale maatregelen van de overheid en gaat dit voorstel voorleggen aan de minister van Financiën. Dewael wees er ook op dat gezamenlijke initiatieven, zoals consortiumbewaking, de tarieven voor bewaking aanzienlijk kunnen drukken. Inzake de uitvoering van de camerawet wil Dewael standaardaangifteformulieren laten ontwerpen om de regels inzake cameratoezicht en respect voor de privacyrechten van burgers eenvoudiger, duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken, zo luidde het nog./.FUL/LIM
20 mrt 2007

Bewaking bedrijventerrein krijgt pluim van Dewael

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) heeft gisteren het bedrijventerrein van Opglabbeek bezocht. Vooral de consortiumbewaking in Opglabbeek kreeg van de minister positieve commentaar. Hij noemde het initiatief ,,een mooi voorbeeld van een geslaagde publiek-private samenwerking voor veiligheid, dat navolging verdient''. Volgens de minister verdient het project navolging op voorwaarde dat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals duidelijke afspraken met de lokale politie. De werkgroep consortiumbewaking in Opglabbeek werd in 1997 opgericht na een golf van diefstallen, pogingen tot inbraak en vandalisme op de bedrijventerreinen in Opglabbeek. Na tien jaar werking kan het project bijzonder goede resultaten voorleggen. Zo ging het aantal effectieve inbraken en pogingen tot inbraak zienderogen achteruit en werd een aantal misdrijven met de hulp van de bewakingsfirma opgelost door de politie. (belga)
20 mrt 2007

Het Nieuwsblad 21 maart 2007: Politie kan niet voor elke poort postvatten

De consortiumbewaking in Opglabbeek is in handen van OCO, de gemeente, de lokale politiezone Gaoz en bewakingsfirma Securitas. Op bedrijventerreinen binden de bewakers de strijd aan tegen inbrekers of vandalen die 's nachts en in de weekends toeslaan. De organisatie in Opglabbeek is een modelvoorbeeld van een publiek-private samenwerking (PPS). In december vorig jaar werd nog een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de diverse partners om de consortiumbewaking voort te zetten. Minister Patrick Dewael: ,,Er bestaat al een verhoogde fiscale investeringsaftrek voor materiële activa zoals rampaaltjes, rolluiken en poorten. Vorig jaar steeg die fiscale aftrek van 13,5 naar 20,5 procent. Ik heb nu aan de minister van Financiën gevraagd om na te gaan of ook een fiscale aftrek mogelijk is voor investeringen in bewakingsdiensten, zoals bij consortiumbewaking. Het is goed dat het besef er is dat de veiligheid op bedrijventerreinen een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het is niet alleen de taak van de politie, want die kan niet voor de poort van elk bedrijf postvatten. Deze vorm van bewaking moet verder worden gepromoot.''

Niet-leden profiteren
Als er een alarm binnenloopt bij Securitas is de bewakingsagent in Opglabbeek binnen twee à vijf minuten aanwezig. ,,Consortiumbewaking werpt duidelijk vruchten af'', zegt Luc Noten van OCO. ,,Elke dag controleert een agent acht uur en twaalf minuten de bedrijventerreinen in Opglabbeek. In februari deed de bewakingsagent zestig vaststellingen: niet afgesloten ramen en deuren, auto's op de parking na sluitingstijd, vrachtwagens die voor de poorten staan... Er waren dertien interventies na een inbraakalarm en er werd een verdachte wagen gesignaleerd die 's nachts rond 2 uur twee keer langzaam passeerde bij een lidbedrijf, waar de maand voordien al een koperdiefstal gepleegd was. In Op-glabbeek hebben we nu een participatiegraad van 47 procent, maar dat getal moet nog hoger, want nu profiteren bedrijven een stukje mee van de bewaking, zonder ervoor te betalen.'' Het ongenoegen over niet-betalende leden is ook te horen bij bedrijfsleiders die wel een duit in het zakje doen. ,,Nochtans is het niet duur. De kostprijs is gebaseerd op de totale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en varieert van 50 tot 325 euro per maand'', zegt Noten. De bedrijfswereld staat zeker achter het principe van consortiumbewaking, maar ze verwachten bij de opstart een financiële stimulans van de federale overheid. In Vlaanderen verzorgt Securitas de bewaking op tien bedrijventerreinen.
21 mrt 2007

Yazaki gaat als eerste een structureel partnership aan met oco !

Een structureel partnership duurt 1 jaar en kost € 1.000,00 Hiervoor krijgt u: Uw logo (zwarte opdruk) op ons drukwerk Uw logo met link op de homepage van onze website www.oco.be Visuele aanwezigheid op de locatie van onze activiteiten (max. 1m² - door uw bedrijf aangeleverd) Naamvermelding tijdens onze activiteiten De mogelijkheid om uw producten of diensten te promoten tijdens onze activiteiten Maximum 4 structurele partners per kalenderjaar
22 mrt 2007

fotoverslag bezoek minister Patrick Dewael

04 apr 2007

Nieuwe call groeipremie gelanceerd !

Met de groeipremie kunnen Vlaamse KMO’s via een wedstrijdformule investeringssteun krijgen voor hun beroepsinvesteringen. Op 19/02/2007 werd een nieuwe call gelanceerd. Met deze call worden ook enkele nieuwigheden in het systeem geïntroduceerd. KMO’s die beroepsinvesteringen realiseren in het Vlaams gewest, kunnen via een wedstrijdformule 10 % (KO's) of 5 % (MO's) investeringssteun bekomen in de vorm van een groeipremie. Zowel investeringen in grond (aankoop en leasing), gebouwen (aankoop, onroerende leasing, oprichting of verbouwing), machines en materieel (aankoop of roerende leasing) komen in aanmerking voor steun. http://www.kmopme.be/news/details/4631
10 apr 2007

RAPPORT CONSORTIUMBEWAKING MAART 2007

In maart 2007 werd ons bedrijventerrein gemiddeld 8 uren en 7 minuten per nacht bewaakt. De tijd tussen twee registraties werd vijfmaal overschreden, telkens omwille van een interventie. De vaststellingen door de bewaker(s) en oorzaken hebben wij voor u samengevat in volgend overzicht:
10 apr 2007

KOPERDIEFSTALLEN

Begin dit jaar moest in Tongeren het Romeinse themapark 'Land van Ooit' de deuren sluiten. Dieven waren er vandoor met koperen voedingskabels die voor stroom moesten zorgen. Vorig jaar alleen al registreerde de federale politie niet minder dan 1.320 dergelijke diefstallen. Op werven, in kerktorens, maar ook en vooral bij de spoorwegen. Bij driekwart van die diefstallen is het de dieven om koper te doen, het nieuwe goud van de 21ste eeuw. De reden voor die aanhoudende diefstallenplaag ligt voor de hand: geld. Geen enkel metaal steeg de jongste jaren zo sterk in prijs als koper. De prijs vervijfvoudigde in nauwelijks enkele jaren tijd. De golf van koperdiefstallen is duidelijk een internationaal fenomeen. Dat merkt de politie aan het daderprofiel dat ze opstelden. Van de driehonderd opgepakte daders is één derde Belg. 10 procent komt uit Frankrijk, 5 procent uit Nederland en voorts komen de dieven vooral uit het Oostblok. Maar er zitten eveneens daders uit Azerbeidzjan, Irak en Iran tussen. Ook Opglabbeek blijft niet gevrijwaard van koperdiefstallen. Wij roepen ons leden dan ook op om waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Lid worden van de consortiumbewaking is daar één van en geeft ons meer middelen om uw veiligheid te garanderen
25 apr 2007

Stefan Janssen (JET Janssen Expeditie & Transport nv) genomineerd voor de Award van Limburgse Jonge Ondernemer van het jaar!

Ieder jaar beloont JCI Limburg een jonge Limburgse ondernemer die via nieuwe technologieën en methodes een plaats heeft verworven op de markt. Winst is niet het doorslaggevende criterium voor het behalen van de Award, maar wel durf, initiatief, teambuilding, management en continuïteit. Deze Award is bedoeld als stimulans voor jonge Limburgse ondernemers. Het is een aanzet om al hun talenten en vaardigheden aan te wenden en zo te werken aan een bloeiende en welvarende provincie. JCI Limburg (voorheen Jonge Kamer) is een onderdeel van de Junior Chamber International (Jaycees). Hun doel is jonge mensen tot 40 jaar de kans geven om hun kennis en vaardigheden te optimaliseren. Hierdoor krijgen zij de kans om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid en ondernemingszin te ontwikkelen. www.awardlimburg.be
20 mei 2007

Voka-KVK Limburg. Artikel in Magazine Bedrijving Limburg

Klik hier om de PDF te openen
22 mei 2007

Bedrijfsbezoek Bio-Racer op 31 mei: nog enkele plaatsen beschikbaar!

Op 31 mei bezoeken we Bio-Racer nv te Tessenderlo. Dit bedrijf is zeer gekend in de wielerwereld. Meer dan 40 personen zijn reeds ingeschreven en het maximum is 50!
Meer informatie + inschrijven kan via de rubriek activiteiten!

Event-sponsors: Fijnkost Dirk, Keurslager en Nelis Wegenbouw nv waarvoor onze dank!
27 mei 2007

Foto's nieuwjaarsreceptie: beter laat dan nooit...

Op vraag van een aantal leden zetten we de foto's van de zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie nog even online! We houden eraan om de gastheer Jean Knevels van Martens Tractor nog even te bedanken!

01 jun 2007

Fotoverslag zeer geslaagd bedrijfsbezoek Bio-Racer

Op 31 mei waren we met een groep van 45 oco-leden te gast bij Bio-Racer te Tessenderlo. Raymond Vanstraelen, afgevaardigd bestuurder, bracht ons zijn zeer boeiend verhaal! Na een rondleiding door dit prachtige bedrijf werden we nog verwend met een fijne receptie. Wij danken Raymond en zijn team voor de hartelijke ontvangst!!!

12 jun 2007

Lunchcauserie op 28 juni is helemaal volgeboekt!

De jaarlijkse lunchcauserie, welke opnieuw doorgaat in restaurant slagmolen, is ondertussen volledig volgeboekt!

Wie de aangename sfeer van de vorige editie eens wil opsnuiven klikt best eens op deze link
28 jun 2007

Fotogalerij van een geslaagde lunch!

Maar liefst 75 OCO-leden uit 40 verschillende bedrijven hebben kunnen genieten van een heerlijke lunch in restaurant Slagmolen, en ook van de boeiende toespraak van Luc De Haes van YEO-management. (onderwerp: Slagen en falen wereldwijd)

22 jul 2007

Welkom aan 3 nieuwe leden!

Het ledenbestand van OCO groeit steeds en daar zijn we fier op!

Terug van weggeweest zijn: J.E.T. nv en Gebo Parket NV.

Als nieuwkomer het we van harte welkom: Mooi Wonen bvba
06 aug 2007

Aanbod preventieve fietscontroles voor ondernemingen.

Tijdens het najaar heeft de Stad Genk en verkeerspolitie GAOZ traditiegetrouw aandacht voor een veilig woon-school en woon-werkverkeer. Via een projectmatige aanpak trachten zij zoveel mogelijk inwoners van de politiezone GAOZ te sensibiliseren om zich zo veilig mogelijk te verplaatsen in het verkeer. Dit vertaalt zich onder andere in jaarlijkse preventieve fietscontroles in alle scholen. Preventieve fietscontroles omvatten een controle van de technische eisen van de fiets zonder dat er boetes worden uitgedeeld. Indien de fiets volledig in orde is krijgt de fietser zelfs gratis een veiligheidshesje van de politiezone GAOZ aangeboden. Dit jaar willen zij ook de Genkse / Opglabbeekse ondernemingen dit aanbod doen. Veilig naar het werk fietsen is, zeker in de donkere wintermaanden, uitermate belangrijk. Ook willen zij op deze wijze zoveel mogelijk de zachte vervoersmiddelen, vooral de fiets, promoten. Fietsen is immers gezond en milieuvriendelijk. Ook belangrijk: hoe meer mensen fietsen, hoe minder mensen er met de auto op de weg komen, waardoor de verkeersveiligheid verhoogt. Bent u geïnteresseerd om in uw onderneming een preventieve fietscontrole te laten plaatsvinden voor uw personeel? Neem dan tijdens kantooruren contact met de verkeerspolitie op de onderstaande coördinaten. Ook voor vragen kan u hier terrecht. Belangrijk: - De preventieve fietscontroles vinden plaats tijdens de maanden september en oktober. - Nadien zal de politie ook (repressieve) controles doen op straat in het kader van de technische eisen van de fiets. - Een goede communicatie naar uw personeel toe. Alvast bedankt voor uw medewerking aan een veiliger verkeer ! Frank Hoste Projectmedewerker verkeersveiligheid en -preventie Team verkeerspolitie GAOZ Eruopalaan 27 - 3600 Genk 089 65 31 72 verkeerspolitie@politiezone-gaoz.be
11 sep 2007

Bedrijfsbezoek Veldeman Group op 11 oktober: er zijn nog een paar plaatsen

We krijgen de gelegenheid eens achter de schermen te kijken bij Veldeman Group nv

Het programma ziet eruit als volgt:
  • 14.45 uur: ontvangst
  • 15.00 uur stipt: rondleiding fabriek (in productie)
  • 16.15 uur: rondleiding in showroom
  • 17.15 uur: aperitief
  • 17.45 uur: lunch aangeboden door Veldeman Group
  • 19.00 uur: einde lunch + napraten

Opgelet: beperkt aantal deelnemers, wacht dus niet te lang!
10 okt 2007

Bedrijfsbezoek Veldeman Group was succes!

Op 11 oktober 2007 bezochten we het bedrijf Veldeman Group nv. Na een zeer boeiende rondleiding in de fabriek konden we genieten van een heerlijk diner aangeboden door de familie Veldeman. Wij danken Marc Veldeman en zijn team voor de zeer warme ontvangst! De foto's zeggen voldoende!

17 okt 2007

Group Machiels zet logistiek Limburg op de Kyoto-kaart !

Op de voormalige Veldasite in Opglabbeek werkt Group Machiels aan de uitbreiding van haar "Logistics Business Parc". De doelstelling is om 15 opslag- en distributiecentra te ontwikkelen. Binnen dit project wordt ook de nieuwste realisatie Hal "7" gerealiseerd voor haar gebruiker DHL Exel Supply Chain. Deze CO2-neutrale bedrjifshal wordt uitgerust met de grootste fotovoltaïsche installatie van Vlaanderen en toont hoe ecologie en ondernemen hand in hand kunnen gaan.
06 nov 2007

Herfsthappening op 25 november: inschrijven kan vanaf nu!

Zoals ieder jaar gaat ook dit jaar de herfsthappening door!

Deze bestaat uit een wandeling, geschikt voor alle leeftijden, en een paar tussenstops met soep, warme chocolademelk, een borreltje, ... Gezellig!

Dit jaar is de eventsponsor Eat@Home waarvoor onze dank!
16 nov 2007

"Sneller kunnen doorgroeien" Diresco en LRM: een duurzaam duo

Diresco groeide op enkele jaren tijd uit tot een florerend bedrijf met 45 werknemers dat wereldwijd exporteert. Dit gebeurde onder impuls van de oprichters, Chris Schelfhout en zoon Dirk Schelfhout. LRM verschafte 1 miljoen aan risicokapitaal en een half miljoen in de vorm van een achtergestelde lening, goed voor een participatie van 16.67 % in Diresco. Het was een unieke kans en gedurfde investering voor de LRM, want er waren geen cijfers over de concurrentie voorhanden. Volgens Chris Schelfhout is Diresco dankzij de steun van LRM op een gezonde basis versneld kunnen doorgroeien en heeft het zijn management vlotter kunnen professionaliseren.
27 nov 2007

Fotoverslag herfstwandeling 2007

Tijdens onze jaarlijkse herfstwandeling werden de 90 wandelaars ontvangen in de bossen van Opglabbeek door het team van Eat@Home met een champagne-ontbijt.

Zij waren eventsponsor voor deze gelegenheid.

Bedankt Anja en Ben.

12 dec 2007

Bewel website valt in de prijzen

Het OCO-lid Bewel Limburg vzw viel in de prijzen bij de CMS Awards 2007!

De Bewel website heeft in de categorie 'Navigatie' een 3de plaats (brons) toebedeeld gekregen van de publieksjury.

In totaal hebben 127 Europese websites aan de wedstrijd deelgenomen. De publieksjury bestond uit maar liefst 10.000 personen.

Dikke proficiat namens OCO vzw!